Το δικαίωμα αγοράς ρύπων για την ναυτιλία μελετά η ΕΕ

emissions_shipping

Η πρόταση να συμπεριληφθούν οι εκπομπές από την ναυτιλία στον στόχο μείωσης εκπομπών ρύπων 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Ευρωβουλής, σύμφωνα με τον οργανισμό Transport and Environment (T&E).

Η τροποποίηση αυτή καλεί τους πλοιοκτήτες να αγοράσουν δικαιώματα εκπομπών ETS από το 2021 κι έπειτα, ή να καταβάλλουν ένα αντίστοιχο ποσό σε ένα νέο περιβαλλοντικό ταμείο που ελαχιστοποιεί τη διοικητική επιβάρυνση αγοράζοντας δικαιώματα εκπομπών συλλογικά εκ μέρους τους.

Το ταμείο θα λειτουργεί επίσης ως μηχανισμός επανεισροής, καθώς θα επανεπενδύει 20% από τα έσοδα της πώλησης δικαιωμάτων ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα της ναυτιλίας και των λιμανιών. Αυτή η νέα πηγή χρηματοδότησης αναμένεται να ενισχύσει τις μετασκευές μείωσης διοξειδίου του άνθρακα και την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Το T&E εκτιμάει ότι η χρηματοδότηση αυτή θα ξεκινήσει από 1 δις ευρώ.

Η πρόταση βασίζεται στο υπάρχουν σύστημα παρακολούθησης της ΕΕ (MRV) για τις εκπομπές θαλάσσιων ρύπων ώστε να κρατηθεί στο ελάχιστο το επιπλέον διοικητικό κόστος για τους πλοιοκτήτες, τα λιμάνια και τις αρχές. Οι ιδιοκτήτες πλοίων από και προς τα λιμάνια της ΕΕ θα οφείλουν είτε να αγοράσουν επευθείας δικαιώματα ETS για να καλύψουν τις εκπομπές CO2 ή να καταβάλουν ένα αντίστοιχο ποσό στο ταμείο που θα αγοράζει συλλογικά τον απαιτούμενο αριθμό δικαιωμάτων εκπομπών εκ μέρους τους.

Έχοντας αποφύγει κάθε σαφή αναφορά εντός της Συμφωνίας του Παρισιού, οι εφοπλιστές και ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοϊας (ΙΜΟ) βρίσκονται υπό πίεση στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο IMO έχει αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση προσδιορισμού ενός “δίκαιου μεριδίου” για τον ναυτιλιακό κλάδο όσον αφορά την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, αλλά οι αποφάσεις για ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης κατά την τελευταία συνεδρίασή του τον Απρίλιο αναβλήθηκαν για αργότερα. Η επόμενη συνεδρίαση του Οργανισμού πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την πιστοποίηση (MRV) των θαλάσσιων εκπομπών GHG αποφασίστηκε τον Ιούλιο του 2015 και θα τεθε΄’ι σε λειτουργία το 2018. Πέρυσι, μια μελέτη του Ευρωκοινοβουλίου αποκάλυψε ότι η ναυτιλία θα ευθύνεται για το 17% των συνολικών εκπομπών ρύπων μέχρι το 2050 αν δεν υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις.

Διαβάστε ακόμα