Το Ε.Β.Ε.Π. αντιδρά στη μη απαλλαγή από Φ.Π.Α. των ferry-boat πλοίων, που εξυπηρετούν τα πορθμεία

Φωτο:http://www.e-typos.com
Φωτο:http://www.e-typos.com

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ναυτιλιακών, εφοδιαστικών και επισκευαστικών επιχειρήσεων και σε συνέχεια σχετικής επιστολής του Ε.Β.Ε.Π. προς το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία είχε εκφράσει την αντίθεσή του, επισημαίνεται ότι, εκδόθηκε η με αριθμ. ΠΟΛ1010 18/01/16, σχετικά με την μη απαλλαγή από Φ.Π.Α. της κατασκευής, επισκευής, εφοδιασμών με καύσιμα, λιπαντικά των οχηματαγωγών πλοίων-πορθμείων “ferry boat”. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 4, αναγνωρίζονται οι απαλλαγές του Φ.Π.Α. που χορηγήθηκαν μέχρι και 18/1/16. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, στο εξής δεν θα παρέχεται δικαίωμα απαλλαγής Φ.Π.Α., όσον αφορά στα καύσιμα, λιπαντικά, εφοδιαστικές υπηρεσίες, όμως θα παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α., δηλαδή επιστροφής από Δ.Ο.Υ. και του συμψηφισμού.

Το Ε.Β.Ε.Π. αντιδρά έντονα στην απόφαση να τεθούν εκτός πλαισίου απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, που διενεργούν πλόες σε πορθμεία των οποίων η απόσταση από τις ακτές είναι κάτω των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτό θα συμβαίνει παρά το ότι ενδέχεται τα πλοία αυτά να είναι ικανά να πλέουν σε ανοικτή θάλασσα. «Δεδομένου», αναφέρει η σχετική εγκύκλιος, «ότι μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν απαλλαγές για ναυπηγήσεις πλοίων οχηματαγωγών – επιβατηγών, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν ή προορίζονται να δραστηριοποιηθούν σε πορθμεία μικρής απόστασης, γίνεται δεκτό ότι, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς αυτή, διατηρούν την ισχύ τους οι διοικητικές πράξεις έγκρισης των ναυπηγήσεων με απαλλαγή από Φ.Π.Α., που έχουν ήδη εκδοθεί και υλοποιούνται. Το ίδιο ισχύει για τα καύσιμα και λιπαντικά, που αγοράστηκαν με απαλλαγή, καθώς και για επισκευές και λοιπές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν στα πλοία αυτά».

Όσον αφορά στις νέες ναυπηγήσεις ή αγορές πλοίων που θα δραστηριοποιηθούν σε πορθμεία απόστασης κάτω των 12 ναυτικών μιλίων, θα δοθούν σύντομα οδηγίες για την απαλλαγή τους ή μη από Φ.Π.Α. Ωστόσο, εφεξής, τα εν λόγω πλοία που διενεργούν την προαναφερόμενη δραστηριότητα δεν δύνανται να αγοράζουν καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά με απαλλαγή από Φ.Π.Α., ούτε να λαμβάνουν απαλλασσόμενες υπηρεσίες, διαθέτουν όμως δικαίωμα έκπτωσης για το φόρο αυτών των δαπανών τους. Μέχρι τώρα, προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την επιβολή Φ.Π.Α. η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, στην αλιεία από υποκείμενο στον φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης δεν θεωρεί τυχαίο το γεγονός, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει συστηματικά σε θέματα που αφορούν στην ελληνική ναυτιλία, ακτοπλοΐα, τη τροφοδοσία των πλοίων, τα ναυπηγεία και τη Ναυπηγοεπισκευή. Είναι εμφανές πως, σε κάποιους δεν αρέσει το γεγονός ότι ο ελληνόκτητος στόλος είναι στη κορυφή του κόσμου με αύξηση της χωρητικότητας κατά 8,1% το 2015, φθάνοντας τα 329 εκ. τόνους. Επιπροσθέτως, όσον αφορά στην πρόσφατη κίνηση της Κομισιόν να αποστείλει προς τις ελληνικές αρχές σειρά υποδείξεων, που θα πρέπει να υιοθετήσει η χώρα μας, ώστε να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης, σε ό, τι αφορά τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών και προκειμένου να μην παραπεμφθεί για παράνομες επιδοτήσεις, το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της αντίδρασης και των επιχειρημάτων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου.

Διαβάστε ακόμα