Εγκατάσταση εξομοιωτή από την Transas για την ακαδημία εμπορικού ναυτικού της Εσθονίας η οποία προκαλεί… λύπη στις αντίστοιχες της Ελλάδας.

Τεράστια εγκατάσταση από την Transas για την ακαδημία εμπορικού ναυτικού της Εσθονίας που προκαλεί λύπη αν σκεφτούμε τις δικές μας ακαδημίες.

Η Transas εγκατέστησε με επιτυχία ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο είναι σύμφωνο με τους τελευταίους κανονισμούς που ισχύουν. Η ακαδημία της Εσθονίας προχώρησε στην συγκεκριμένη κίνηση με σκοπό να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για κατάρτιση στο συγκεκριμένο τομέα. Η εγκατάσταση αποτελείτε από 140 υπολογιστές οι οποίοι στεγάζονται σε τρείς ορόφους.

‘Eνας κύριος εξομοιωτής γέφυρας με αζιμούθ 270 μοίρες και τρείς δευτερεύοντες εξομοιωτές γέφυρας με 120 μοίρες αζιμούθ. Από τους δευτερεύοντες εξομοιωτές ο ένας θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση στο χειρισμό του ECDIS και θα έχει την δυνατότητα εκπαίδευσης 10 ατόμων ταυτόχρονα. Η εκπαίδευση στο ECDIS θα είναι σύμφωνη με τους τελευταίους κανονισμούς της STCW.

Πλήρης πλατφόρμα εξομοιωτή μηχανής που θα επιτρέπει στους σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε μηχανοστάσια δεξαμενόπλοιων, οχηματαγωγών, κρουαζιερόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το κύριο πλεονέκτημα του εξομοιωτή είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο να εναλλάσσει την εκπαίδευση, μεταξύ των διαφορετικών τύπων πλοίου.

Τέλος, η τάξη GMDSS είναι εξοπλισμένη με το λογισμικό TGS 5000 της Transas, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στην κατάρτιση χειρισμού και στην έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Το έργο αυτό σηματοδοτεί την επιτυχημένη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία συνεχίζετε περισσότερο από δέκα χρόνια.

Τέλος να πούμε ότι η ακαδημία εμπορικού ναυτικού Εσθονίας ιδρύθηκε το 1919 και παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση η οποία είναι αναγνωρισμένη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

e-Nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα