Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τίτλο “Διοίκηση μέσω Στόχων”

limeniko_soma_Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διοίκηση μέσω Στόχων”, υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης/Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και με τη συνδρομή της εσωτερικής επιμορφώτριας του Αρχηγείου.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ το χρονικό διάστημα 18-21/04/2016 με τη συμμετοχή δέκα επτά (17) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος της Διοίκησης μέσω Στόχων και τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στο φορέα μας.

Διαβάστε ακόμα