Υποτροφία από την Εταιρεία ΚΑΤΡΑΔΗΣ για σπουδές στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Λιμένων & Παράκτια Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η Εταιρεία «ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, την παροχή μιας υποτροφίας φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Λιμένων & Παράκτια Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η Εταιρεία με τη συγκεκριμένη υποτροφία, καλύπτει το σύνολο των τελών φοίτησης σε όποιον φοιτητή ή φοιτήτρια επιλεγεί. Η υποτροφία θα διατεθεί σε φοιτητή/φοιτήτρια του κύκλου, οι οποίοι θα την αιτηθούν και η αξιολόγησή τους θα γίνει από 3μελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Διευθυντής του Προγράμματος, εκπρόσωπος της Εταιρείας και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Τα με κριτήρια είναι 50% ακαδημαϊκά (προγενέστερη ακαδημαϊκή αξιολόγηση- αριστεία), 25% κοινωνικά (πολύτεκνοι, μονογονεϊκή οικογένεια) και 25% οικονομικά.

Το ΜΠ «Διαχείριση Λιμένων & Παράκτια Οικονομία» παρέχει σύγχρονη διεπιστημονική και πολυεπιστημονική θεώρηση των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και οι απόφοιτοι του αποκτούν εκτεταμένη και σε βάθος γνώση της θεωρίας με εστίαση της έρευνας στις ανάγκες που ορίζουν οι σύγχρονες πρακτικές της λιμενικής βιομηχανίας με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να στελεχώσουν επιτυχώς επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του λιμενικού κλάδου και του κλάδου της παράκτιας οικονομίας, του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Ο Όμιλος εταιρειών ΚΑΤΡΑΔΗΣ είναι ένας καταξιωμένος κατασκευαστής ποιοτικών ναυτιλιακών προμηθειών με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλιακή βιομηχανία από το 1936, με υψηλό βαθμό τεχνικής τεχνογνωσίας, συνεχείς υπηρεσίες υποστήριξης και τεχνογνωσία στην ποιότητα κατασκευής και προτιμώμενος προμηθευτής μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών σε όλο τον κόσμο.
Η Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Λιμένων & Παράκτια Οικονομία», σε συνέχεια της αποδοχής από το Τμήμα, της υποψηφιότητάς τους για σπουδές.

Διαβάστε ακόμα