Υποτροφία HELMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

helmepa_

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA προκηρύσσει την ετήσια Υποτροφία, ύψους ΕΥΡΩ 15.000, στη μνήμη του αείμνηστου Επιτίμου Προέδρου της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντκόπουλου, για μεταπτυχιακές σπουδές σε περιβαλλοντικές επιστήμες, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Master’s) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εξωτερικό, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

‘Αλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση:

βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό,
πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS
Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
Γερμανικά: Mittelstufe III
Ιταλικά/Ισπανικά: Superiore

συστατικών επιστολών δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε,
αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014, και
για τους άρρενες υποψηφίους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων “Παιδική HELMEPA” και “Ναυτίλοι”.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως την 29 Μαΐου 2015 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη «Υποτροφία Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου».

Διαβάστε ακόμα