Χορήγηση χρηματικών βραβείων σε φοιτητές, παιδιά ναυτικών από την Εστία Ναυτικών – Δείτε τα δικαιολογητικά

Η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά ναυτικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό Κανονισμό της.

Υπέυθυνος Γραφείου: Πούτος Θεόδωρος
Τηλ. +30 210 4178993 εσωτερικό (101)
Fax. +30 210 4113029
Email [email protected]

Χρήσιμα Έντυπα
Προυποθέσεις
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση

Διαβάστε ακόμα