Χρονοναύλωση για το φορτηγό πλοίο Myrsini ανακοίνωσε η Diana Shipping Inc.

Η Diana Shipping Inc ανακοίνωσε ότι, μέσω μιας ξεχωριστής θυγατρικής που της ανήκει εξ ολοκλήρου, σύναψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Cargill International SA, για ένα από τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου Kamsarmax, το m/v Myrsini.

Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι 22.000 $ ΗΠΑ ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 4,75% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Δεκεμβρίου 2022, με μέγιστη διάρκεια την 31 Ιανουαρίου 2023. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου 2021.

Το «Myrsini» είναι ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Kamsarmax μεταφορικής ικανότητας 82.117 dwt που κατασκευάστηκε το 2010.

Η χρονοναύλωσεη αναμένεται να αποφέρει περίπου 8,29 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Ο στόλος της Diana Shipping Inc. αποτελείται σήμερα από 36 πλοία ξηρού χύδην φορτίου (4 Newcastlemax, 12 Capesize, 5 Post-Panamax, 5 Kamsarmax και 10 Panamax). Η Εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει ένα πλοίο ξηρού χύδην φορτίου Kamsarmax μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2022. Η μεταφορική ικανότητα του στόλου της Εταιρείας, εξαιρουμένου του ενός πλοίου που δεν έχει παραδοθεί ακόμη, είναι περίπου 4,6 εκατομμύρια dwt με μέσο όρο ηλικίας τα 10,65 έτη.

Διαβάστε ακόμα