YNA: Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πειρατείας στη Δυτική Αφρική

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για την ανάληψη παγκόσμιας δράσης που θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της ζωής των ναυτικών, στη διαφύλαξη των δια θαλάσσης μετακινούμενων φορτίων καθώς και των πλοίων που διαπλέουν την περιοχή της Δυτικής Αφρικής, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου.

Ειδικότερα, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της για την ανάδειξη του προβλήματος της πειρατείας στην εν λόγω περιοχή, η Ελλάδα υπέβαλε την 14.06.2013 στη Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σχετικό έγγραφο εργασίας, που θα εξετασθεί στο πλαίσιο της 110ης Συνόδου του Συμβουλίου του ΙΜΟ (Λονδίνο, 15-19 Ιουλίου 2013).

Η επέκταση του φαινομένου της πειρατείας και ένοπλης ληστείας, που τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε έξαρση στον Κόλπο του Άντεν και ιδιαίτερα στα ανοιχτά της Σομαλίας, στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, με την πλειονότητα των περιστατικών να καταγράφονται στον Κόλπο της Γουινέας, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό στη Διεθνή Κοινότητα και σε ολόκληρο το ναυτιλιακό κόσμο.

Η κλιμάκωση των πράξεων πειρατείας και ιδίως αυτών της ένοπλης ληστείας που εμφανίζονται στα χωρικά ύδατα της Νιγηρίας, του Τόγκο και του Μπενίν, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, όπως αποδεικνύεται και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου (ΙΜΒ) για το έτος 2012.

Συγκεκριμένα, το 2012 αναφέρθηκαν συνολικά 58 περιστατικά πειρατείας/ ένοπλης ληστείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 10 περιστατικά κατάληψης πλοίων με 207 μέλη πληρώματος να έχουν κρατηθεί ως όμηροι. Από τα προαναφερόμενα περιστατικά 27 συνέβησαν στη Νιγηρία, 15 στο Τόγκο και 2 στο Μπενίν.

Στόχο της υποβολής αποτελεί η ανάδειξη του σοβαρού αυτού προβλήματος, όσο και η ανάληψη σχετικών δράσεων από τη διεθνή κοινότητα, ούτως ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το φαινόμενο των επιθέσεων στα χωρικά ύδατα της Γουϊνέας και των λοιπών κρατών της Δυτικής Αφρικής, πριν αυτό λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ως πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσω του εγγράφου, παροτρύνεται το Συμβούλιο του ΙΜΟ να λάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ειδικότερα προτείνεται η υιοθέτηση σχετικής Απόφασης (Resolution) από την 28η Σύνοδο της Συνέλευσης του ΙΜΟ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 25 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2013.

portnet.gr

Διαβάστε ακόμα

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίουεξασφάλισε πόρους ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά στη χρονική περίοδο 2013-2014. Οι δύο συγχρηματοδοτούμενες δράσεις είναι οι ακόλουθες:

·Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο του ναυτικού επαγγέλματος,με κύκλους κατάρτισης (ύψους 6 εκατ. ευρώ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ναυτικοί, που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό επάγγελμα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους αυτοματισμούς και στην τεχνολογία που διαθέτουν τα σύγχρονα πλοία, καθώς και σε θέματα ασφαλείας.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα τέτοιου είδους που αφορά όλα ανεξαιρέτως τα πληρώματα. Η κατάρτιση αυτή θα συνδέεταιμετις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (STCW) καθώς και της οδηγίας 2012/35/ΕΕ, σε θέματα ασφαλείας, ή σε θέματα ειδικευμένων ναυτικών κ.ά., προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις στο ναυτικό κλάδο.

·Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, έξω από το πλαίσιο του ναυτικού επαγγέλματος, με ανακατεύθυνση στην αυτοπασχόληση και στην ίδρυση νέας επιχείρησης (ύψους 4 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για κατάρτιση ναυτικών που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του πλαισίου του ναυτικού επαγγέλματος, ως αυτοαπασχολούμενοι, σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα αφορούν θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας.

Παράλληλα, στις 19 Απριλίου δημοσιοποιείται και ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος «Νέαρχος», που πρόσφατα ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας.

Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε άνεργους νέους ναυτικούς, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου, να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση και να έρθουν σε επαφή με τους πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες τους ώστε να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους.

Το πρόγραμμα, συνολικού ποσού 6.423.150 ευρώ θα ωφελήσει 1.000 άνεργους νέους ναυτικούς, με συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης επί πλοίου. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, δήλωσε σχετικά: «Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Πρόσφατα παρουσιάσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών, το οποίο τους δίνει κίνητρα για να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου και παράλληλα να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση. Σήμερα ανακοινώνουμε ένα ακόμα συγχρηματοδούμενο πρόγραμμα, για την κατάρτιση και την ενίσχυση όλων των ανέργων ναυτικών.»

hcg.gr

Διαβάστε ακόμα