Ζημιές για το β’ τρίμηνο ανακοίνωσε η Dynagas


Η ελληνική ναυτιλιακή Dynagas LNG Partners σημείωσε ζημιές ύψους 5,2 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους είχε σημειώσει κέρδη 16,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο κ. Tony Lauritzen, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: “Είχαμε προηγουμενως αναφέρει ότι αυτό το τρίμηνο θα επηρεαστεί από τις προγραμματισμένες επιτόπιες επιθεωρήσεις και τα σχετικά dry doxkings για τρία από τα έξι πλοία μας που θα έχει αποτελέσματα στα στοιχεία κόστους και θα μπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί ως εκμίσθωση βάσει των σχετικών συμβάσεων”.

“Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι οι επιτόπιες επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των dry dockings, ολοκληρώθηκαν με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, με μέσο όρο περίπου 15 ημερών ανά πλοίο από την άφιξη μέχρι την αναχώρηση στο ναυπηγείο”, πρόσθεσε, επιημαίνωντας ότι η ίδια διαδικασία θα επαναληφθει σε 5 χρόνια.

“Τα αναφερόμενα κέρδη μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ήταν, όπως αναμενόταν, χαμηλότερα από αυτά του δεύτερου τριμήνου του 2016 και επηρεάστηκαν από τα ακόλουθα: (i) τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τα σχετικά dry dockings τριών από τα πλοία μας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, (ii) την προσωρινή μίσθωση του Clean Energy στην spot αγορά, (iii) την ενσωμάτωση στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου των εφάπαξ μη ταμειακών εξόδων που σχετίζονται με τα αναχρηματοδοτούμενα τραπεζικά δάνεια και (iv) την απόφασή μας να μειώσουμε τις τιμές ναύλωσης σε δύο πλοία, το Yenisei River και το Lena River, με ισχύ από τον Νοέμβριο του 2016, σε αντάλλαγμα μιας μακροπρόθεσμης ναύλωσης του Clean Energy διάρκειας οκτώ ετών περίπου, ενισχύοντας έτσι την ορατότητα των εσόδων μας.”, κατέληξε.

Από την 5η Σεπτεμβρίου 2017, η Εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση απασχόλησης για το 84% των εκτιμώμενων Διαθέσιμων Ημερών του στόλου της για το 2017, το 75% των εκτιμώμενων Διαθέσιμων Ημερών του στόλου της για το 2018 και το 75% του των εκτιμώμενων Διαθέσιμων Ημερών του στόλου της για το 2019.

Από την ίδια ημερομηνία, η εκκαθάριση των συσσωρευμένων καθυστερημένων εσόδων της εταιρείας ήταν περίπου 1,49 δισ. δολάρια, ενώ η μέση διάρκεια των συμβάσεων ήταν 10,2 χρόνια.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου μειώθηκαν κατά 34,6% στο διάστημα αυτό και διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. δολάρια.

Όσον αφορά τα έσοδα από τη δραστηριοποίηση των πλοίων, ήταν στο τέλος του β’ τριμήνου στα 32 εκατ. δολάρια από 42,6 εκατ. δολάρια πέρυσι. Την ίδια στιγμή τα διαχειριστικά έξοδα αυξήθηκαν στα 7,5 εκατ. δολάρια από 6,7 εκατ. δολάρια το 2016.

Τέλος, οι χρονοναυλώσεις διαμορφώθηκαν στα 66.900 δολάρια την ημέρα από 81.300 δολάρια πέρυσι, ενώ σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση του στόλου ανήλθε σε 95% από 100% το περσινό β’ τρίμηνο.