Ζητείται πλοηγός στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

Ανακοίνωση Πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου.

Ανακοίνωση Πλοηγικού Σταθμού Σύρου 2018

Διαβάστε ακόμα