5 όρους που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι ναυτικοί

Η σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) προστατεύει την ελευθερία των πλοίων, ώστε να μπορούν να κινούνται από τα χωρικά ύδατα ενός κράτους σε διεθνή ύδατα.

Υπάρχουν όμως και νόμοι οι οποίοι αναφέρουν τα όρια κάθε κράτους, αλλά και τα δικαιώματα για την οικονομική εκμετάλευση της θαλάσσιας περιοχής.

Υπάρχουν 5 πολύ σημαντικοί όροι οι οποίοι κάθε ναυτικός, που ταξιδεύει με ποντοπόρα, θα πρέπει να γνωρίζει

Αυτοί οι όροι είναι:

1. Territorial sea

2. Contagious zone

3. Exclusive economic zone

4. Continental shelf

5. High Sea

Territorial sea (χωρικά ύδατα)

Είναι τα χωρικά ύδατα κάθε χώρας που βρίσκονται προς την πλευρά της θάλασσας μετά τις γραμμές βάσης και πέραν των εσωτερικών υδάτων σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των δώδεκα μιλίων. Τα πλοία είναι ελεύθερα να διαπλέουν μέσα σε αυτήν , την θαλάσσια περιοχή της χώρας. Η ακτοφυλακή της χώρα μπορεί να ελέγχει τα πλοία ανά πάσα στιγμή.

Contiguous Zone

Είναι η «ζώνη» η οποία εκτείνεται 12 ναυτικά μίλια από εκεί που είναι τα όρια των χωρικών υδάτων (Territorial sea). Η Ακτοφυλακή μπορεί να ενεργήσει και να συλλάβει πλοίο το οποίο παρέβη τους κανονισμούς στα χωρικά ύδατα (Territorial sea) ενώ είχε βγει από αυτά και βρισκόταν στην Contiguous Zone.

Exclusive economic zone ( αποκλειστική οικονομική ζώνη)

Είναι «η περιοχή πέραν της χωρικής θάλασσας όπου το παράκτιο κράτος ασκεί το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης των θαλασσίων πηγών. Αυτή εκτείνεται 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της χώρας. Το κράτος στο οποίο ανήκει η αποκλειστική οικονομική ζώνη (Exclusive economic zone) έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται όλες τις οικονομικές δραστηριότητες όπως, αλιεία, έρευνα, εξόρυξη ορυκτό πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.τ.λ).

Continental Shelf (Υφαλοκρηπίδα)

Η υφαλοκρηπίδα μπορεί να οριστεί ως η περιοχή της οποίας τα όρια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 350 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή ή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ναυτικά μίλια από την ισοβαθή των 2500 μέτρων. Το παράκτιο κράτος έχει αποκλειστικά δικαιώματα για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της.

High Seas (Διεθνή Ύδατα)

Είναι το μέρος της θάλασσας που δεν περιλαμβάνεται αποκλειστική οικονομική ζώνη ή τα χωρικά ύδατα και είναι ανοικτή και ελεύθερη για όλα τα κράτη.Υψηλή θάλασσες είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ελευθερία πάνω από την πτήση, την ελευθερία κατασκευής τεχνητών νησιών εγκατάσταση, την ελευθερία της αλιείας, και την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας.Τα διεθνή ύδατα προορίζονται για ειρηνικό και ελεύθερο πλου. Ωστόσο, έχουν γίνει και κάποιοι κανονισμοί για να αποφευχθεί η παρεμπόδιση του λαθρεμπορίου, των λαθρομεταναστών, της πειρατείας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών όπως και κάθε παράνομης δραστηριότητας.

Για παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε για το παραπάνω θέμα ή για προτάσεις, περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook του e-nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα