Άνεργοι Ναύτες που αναζητούν δουλειά να επικοινωνούν με την ΠΕΝΕΝ

Τα τελευταία χρόνια η ανασφάλεια των Ναυτεργατών έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος και του δικού μας κλάδου να προσφεύγει στην συνταξιοδότηση μόλις συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο.

Αυτό σε συνδυασμό με την γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και την έλλειψη οποιουδήποτε μέτρου και σχετικών κινήτρων για την προσέλκυση στο επάγγελμα έχει οδηγήσει στην αριθμητική ανεπάρκεια στην προσφορά εργασίας κυρίως σε θέσεις Ναυτών.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας, τις υποβαθμισμένες ΣΣΕ, τους μισθούς αλλά και τις απαιτήσεις που προβλέπονται τόσο από την διεθνή όσο και από την εθνική νομοθεσία αναφορικά με την εξέλιξη των Ναυτόπαιδων σε θέσεις Ναυτών.

Η κατάσταση αυτή καθίσταται έως επικίνδυνη αφού και το υπάρχον ΓΕΝΕ είναι απαξιωμένο δεν είχε και δεν έχει καμιά ουσιαστική ευθύνη – αρμοδιότητα – δικαιοδοσία και βέβαια δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στην αποστολή για την οποία συστάθηκε!

Αυτά και πολλά άλλα προβλήματα η Ένωσή μας τα έχει θέσει υπόψη του ΥΕΝ, των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και ναυτιλιακών εταιριών, οι οποίοι όμως περί άλλων τυρβάζουν!!

Η ΠΕΝΕΝ θεωρεί σε αυτές τις συνθήκες αναγκαίο να βάλει μπροστά δυναμικά αγωνιστικά την διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα αυτά και θα παλέψει να δοθούν άμεσες λύσεις.

Πέρα από τα παραπάνω, εν όψει της νέας σεζόν και της επανεκκίνησης η ΠΕΝΕΝ απευθύνεται στον κλάδο μας και στους άνεργους (Ναύτες) να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΠΕΝΕΝ εφόσον αναζητούν εργασία.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

Διαβάστε ακόμα