Απότομη πτώση στα πρότυπα εργασίας των ναυτικών

Ο ναυτιλιακός κλάδος έχει δει μια απότομη πτώση στα πρότυπα εργασίας των ναυτικών, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία ότι η ευημερία τους ήταν ένα ακούσιο «θύμα της πανδημίας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS).

Η αξιολόγηση έρχεται καθώς το ICS δημοσιεύει τον ετήσιο Πίνακα Επιδόσεων του Κράτους Σημαίας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, ο οποίος έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους πλοιοκτήτες να συνεχίσουν τον διάλογο με τα κράτη σημαίας τους και να διευκολύνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις προς όφελος της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, μεταξύ άλλων.

Ο φετινός πίνακας υπογραμμίζει την πτώση των επιπέδων αναφοράς για την κατάσταση των εθνικών προτύπων εργασίας του ILO, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 (MLC), υπογραμμίζοντας τις σοβαρές πιέσεις της πανδημίας και τη συνεχιζόμενη κρίση στην αλλαγή πληρωμάτων, λέει το ICS.

Το κριτήριο του Πίνακα για την αξιολόγηση των εκθέσεων των κρατών σημαίας σχετικά με τα πρότυπα εργασίας του ILO, συμπεριλαμβανομένου της MLC, αποκάλυψε μείωση 6% στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από τα κράτη σημαίας.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ILO για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων, η οποία συνέταξε την έκθεση που χρησιμοποιήθηκε από τον πίνακα του ICS, σημείωσε ότι υπήρξε μια απότομη μείωση στον αριθμό των εκθέσεων που ελήφθησαν μέχρι την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Συνολικά, από τις 2.004 εκθέσεις για τα πρότυπα εργασίας που ζήτησε ο ILO από τις κυβερνήσεις το 2021, μόνο το 42,9% αυτών των αιτημάτων ικανοποιήθηκαν. Αυτό είναι σε σύγκριση με το ποσοστό 70,7% των αναφορών που έλαβε ο ILO το προηγούμενο έτος.

Τα ευρήματα ήταν ακραία έναντι των γενικά ισχυρών επιδόσεων από τα περισσότερα κράτη σημαίας, σε κριτήρια όπως τα αρχεία ελέγχου από το κράτος λιμένα (PSC) και η επικύρωση διεθνών συμβάσεων. Το ICS σημείωσε ότι ενώ αυτή η τάση μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τις διοικητικές πιέσεις που επιφέρει ο COVID-19, χρησιμεύει επίσης ως υπενθύμιση ότι οι δυσκολίες που υπέστη το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό σε όλη αυτή την πανδημία μπορεί να μην βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μυαλού των εθνικών διοικήσεων.

«Η πανδημία ήταν μια πρόκληση για όλους μας και μια πρόκληση που τα κράτη σημαίας έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσουν», λέει ο Guy Platten, Γενικός Γραμματέας του ICS. «Ωστόσο, η διακοπή αναφοράς κατά των Προτύπων Εργασίας του ILO, συμπεριλαμβανομένης της MLC, είναι περαιτέρω απόδειξη ότι η ευημερία των ναυτικών υπήρξε ένα ακούσιο θύμα της πανδημίας».

«Εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί έχουν παγιδευτεί σε πλοία για πολλούς μήνες πέρα από τις συμβάσεις τους και την θέληση τους τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή η έκθεση είναι μια υπενθύμιση ότι τα κράτη σημαίας πρέπει να διατηρήσουν την ευημερία των ναυτικών ως κορυφαία προτεραιότητα», προσθέτει ο Platten.

Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων νηολογίων πλοίων (κατά μεταφορική ικανότητα), που καλύπτουν περισσότερο από το 75% του παγκόσμιου στόλου, κανένα δεν έχει περισσότερους από δύο δείκτες δυνητικά αρνητικών επιδόσεων και πέντε δεν έχουν καθόλου αρνητικούς δείκτες.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι οι διακρίσεις μεταξύ «παραδοσιακών» σημαιών και ανοιχτών νηολογίων δεν έχουν πλέον νόημα, με πολλά ανοιχτά νηολόγια μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων, παράλληλα με πολλά ευρωπαϊκά νηολόγια.

Διαβάστε ακόμα