Η BEVALDIA αναλαμβάνει την ασφάλεια των σχαρών αναρρόφησης με συγκόλληση

Η εταιρεία BEVALDIA αναλαμβάνει την ασφάλιση των σχαρών αναρρόφησης του σκάφους με συγκόλληση, για να αποφευχθούν οι επικίνδυνοι επισκέπτες που σκέφτονται να κρύψουν ναρκωτικές ουσίες στις αναρροφήσεις.

Τελευταία, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στην μεταφορά επικίνδυνων ουσιών στις αναρροφήσεις αυτού του είδους. H υπηρεσία θα διασφαλίσει την ασφάλεια του σκάφους σας και τα έξοδα που θα προκύψουν από τις καθυστερήσεις χωρίς λόγο.
Στείλτε το αίτημα σας στο: [email protected]

Ιστοσελίδα: https://www.bevaldia.com


BEVALDIA undertakes the securement of your vessel’s sea-gratings by welding.

Our company BEVALDIA undertakes the securement of your vessel’s sea-gratings by welding so as to avoid the dangerous visitors who are thinking of sneaking and hiding drugs in the sea-chests.

Lately, it has been observed an increase in the transport of dangerous substances in the sea-chests, such a service will ensure the security of your good vessel and the expenses caused by delays without reason.

Send your inquiry to: [email protected]
Site: https://www.bevaldia.com

Διαβάστε ακόμα