Φιλική νομοθεσία για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Η ελληνική ναυτιλία έχει τεράστιες δυνατότητες και για την εκμετάλλευσή της αρκεί μόνο η διορατικότητα και μια νομοθεσία φιλική προς τις επιχειρήσεις. Τα λόγια ανήκουν στον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητήριου Ελλάδος Γ.Γράτσου ο οποίος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει στον τομέα της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων:
«Αν οι άλλες χώρες μπορούν να κατασκευάσουν πλοία, γιατί όχι κι εμείς».

Σε ομιλία του στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως κόμβου Ναυτιλίας και μεταφορών: « Ένα αποτελεσματικό σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ευρώπη, όπως έχει ήδη ολοκληρωθεί, μπορεί να προσφέρει ταχύτερη εξυπηρέτηση μεταξύ Άπω Ανατολής και της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την σπουδαιότητα της Ελλάδας.

Ο κ. Γ. Λύρας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Paralos Maritime Corporation S.A. παρουσίασε τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ναυτιλίας. Η επιτυχία των σύγχρονων Ελλήνων στην εμπορική ναυτιλία, οφείλεται πρωτίστως και στην «παράδοση» όπως υποστήριξε και προσέθεσε:
« Πολιτισμός είναι όλο το πλέγμα των σχέσεων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων ενός έθνους, μιας χώρας, μιας επικράτειας. Είναι ο τρόπος ζωής.»

Μια νέα στρατηγική που θα διαφοροποιηθεί από το πρότυπο «ήλιος και θάλασσα» και θα αναζητήσει το ρόλο του πολιτισμού ως σημαντική πηγή για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος ανάπτυξε ο Άγγελος Τσακανίκας, Διευθυντής Έρευνας του ΙΟΒΕ, στην πρώτη ενότητα του Συνεδρίου.
Μεταξύ άλλων, έθεσε το κεντρικό ερώτημα για το ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μεσοπρόθεσμα ώστε να συμμετέχουμε στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας περισσότερο ως παραγωγοί και λιγότερο ως καταναλωτές. «Ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στο αναπτυξιακό αυτό πρότυπο. Βαριά βιομηχανία ο τουρισμός με «εμπλουτισμό» του προσφερόμενου προϊόντος με πολιτιστικό περιεχόμενο», τόνισε ο κ. Τσακανίκας.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα