Ναυτιλιακή συμφωνία ”Ε.Ε. – Κίνας”

Του Μηνά Τσαμόπουλου

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το πλαίσιο συνεργασίας της Ελλάδας με την Κίνα στον τομέα της εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας, που αφορά ειδικότερα στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού των κρατικών διοικήσεων, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των Διεθνών Οργάνων Ναυτιλιακής Νομοθεσίας όπως των Διεθνών Συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), προς όφελος των ναυτικών και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, αλλά και της διευκόλυνσής τους κατά την παραμονή των πλοίων στους λιμένες των δύο χωρών.

Ήδη, ολοκληρώθηκε η τεχνική εκπαίδευση Κινέζων Αξιωματούχων, εκπροσώπων της ναυτιλιακής Διοίκησης της Κίνας στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης Κινέζων Αξιωματούχων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ναυτιλιακής Συμφωνίας Ε.Ε. – Κίνας, μετά από σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης των Κινέζων Αξιωματούχων, πραγματοποιήθηκαν από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ενημερωτικές παρουσιάσεις σε συνάρτηση με την δομή της Ελληνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης, τις διαδικασίες νηολόγησης πλοίων, τις υποχρεώσεις του Κράτους Σημαίας, καθώς και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC) του ILΟ, αντίστοιχα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ., καθώς και στην Υδρογραφική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, όπου είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναφορικά με το έργο των εν λόγω Υπηρεσιών στην παροχή ναυτιλιακών βοηθημάτων.

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα