Κατάλογος

POLYAR SHIPPING CO LTD

Επικοινωνία

Τηλ1: 2104226444
Fax: 2104226440
Telex: 24-1842
Διεύθυνση: 64 Filonos Street
Ταχυδρομικός κωδικός: 18535
Πόλη: Piraeus
Χώρα: Greece