Διαθέσιμες ηλεκτρονικά οι σημειώσεις για ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ

Στο πλαίσιο του σταθερού προσανατολισμού για τη συνεχή ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, και έχοντας ως στόχο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) έχει δημιουργήσει στη διεύθυνση: maredu.gunet.gr την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας Open eClass.

Στην πλατφόρμα maredu.gunet.gr αυτή ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει και να βρει εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κ.λπ.) που αφορά στην εκπαίδευση που παρέχεται στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

Διαβάστε ακόμα