Ανησυχία της ESPO για τον εξοπλισμό LNG στα λιμάνια

• Οδηγία της ΕΕ για «καθαρά καύσιμα»

Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για «καθαρά καύσιμα» προκάλεσε την αντίδραση των Βρυξελλών και τελικά το πακέτου “Καθαρά καύσιμα για τις μεταφορές”.

Σύμφωνα με την ESPO αυτό, αποτελείται από μια ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εναλλακτικά καύσιμα και μια σχετική πρόταση οδηγίας .Ένα συνοδευτικό έγγραφο, περιγράφει το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου στον τομέα της ναυτιλίας.

Το «πακέτο» απευθύνεται σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και γενικός στόχος του είναι να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο για την κινητικότητα και τη μεταφορά.

Για τις θαλάσσιες μεταφορές, η δέσμη νομοθετικών μέτρων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υποδομών για υγροποιημένο φυσικό αέριο, και στην προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης οδηγίας, η Επιτροπή εισάγει την υποχρέωση για τους λιμένες TEN-T, να εξοπλιστούν μέχρι το 2020 με σημεία ανεφοδιασμού, δημόσιας πρόσβασης, για θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Μια παρόμοια υποχρέωση εισάγεται για λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας από το 2025. Επιπλέον, η Επιτροπή εισάγει μια πιο γενική απαίτηση για τα λιμάνια, βάσει της οποίας πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης για πλωτά σκάφη, εφόσον αυτό θα ήταν αποδοτικό και αποτελεσματικό σε περιβαλλοντικά οφέλη.

Η ESPO υποστηρίζει την ανάπτυξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ως ένα βιώσιμο και “πράσινο” εναλλακτικό καύσιμο για τα πλοία και αναγνωρίζει ότι η ηλεκτρική ενέργεια στην πλευρά της ακτής για τα πλοία που βρίσκονται σε θέση αγκυροβολίας είναι μία από τις πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων της ποιότητας του αέρα στα λιμάνια.

Η ESPO, εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω των κλήσεων TEN-T, για την περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω έργων.

Ωστόσο εκφράζει τις επιφυλάξεις της, αναφορικά με το αν θα ήταν σκόπιμη η τοποθέτηση εξοπλισμού LNG, σε όλα τα λιμάνια, καθώς ενδεχομένως να μην υπάρχει αγορά σε όλα τα λιμάνια.

Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της ESPO, Patrick Verhoeven: “Θεωρούμε ότι τα σημεία ανεφοδιασμού LNG θα πρέπει να αναπτυχθούν σε εκείνα τα λιμάνια, που υπάρχει πραγματικό νόημα. Η ανησυχία μας έγκειται στο εξής: επιβάλλοντας την ανάπτυξη – συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ – εξοπλισμών σε όλα τα λιμάνια, μπορεί αν οδηγήσει σε κάποιες περιπτώσεις στην ανάπτυξη αρκετών υπο-χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων” .

theseanation.gr

Διαβάστε ακόμα