Εξοπλισμός του Λυκείου ΤΕΕΝS με τηλεπικοινωνιακό σταθμό G.M.D.S.S.

Το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» (TEENS), με έδρα τη Χίο, πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης συνδυάζοντας τη θεωρητική εκμάθηση που παρέχεται στις αίθουσες διδασκαλίας με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες πλοίου.

Από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου του 2023, στο εκπαιδευτικό σκάφος Ι/Φ «ΜΑΝΙΑ» του Λυκείου εγκαταστάθηκε ένας πλήρως λειτουργικός τηλεπικοινωνιακός σταθμός G.M.D.S.S. (Global Maritime Distress and Safety System – Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας, ένα υποχρεωτικό, κατά τις απαιτήσεις της Δ. Σύμβασης περί Ασφαλείας της Ανθρωπίνης Ζωής εν Θαλάσσῃ (SOLAS), Σύστημα). Ο σταθμός αποτελείται από τα, κατά το Σύστημα, απαιτούμενα ναυτιλιακά όργανα και μηχανήματα και, σαν τέτοιος, ξεπερνά τα απλά εκπαιδευτικά μοντέλα, τα οποία συνήθως βασίζονται σε συσκευές προσομοιώσης και μπορούν να εγκατασταθούν με σχετική ευκολία σε έναν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΔΣ SOLAS Chapter IV (Radiocommunications) και ταυτοποιούνται απόλυτα με τον εξοπλισμό που διαθέτει ένα πλοίο το οποίο πλέει σε θαλάσσιες περιοχές Α1, Α2 και Α3.

Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός περιλαμβάνει δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας (INMARSAT-C) για την αποστολή και λήψη κειμένων, λήψη δελτίων καιρού ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή (NAVAREA) όπου πλέουν, αποστολή και λήψη μηνυμάτων ασφαλείας (SSAS – ISPS code) καθώς και αποστολή και λήψη σημάτων κινδύνου (distress) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, έχουν τοποθετηθεί δύο μηχανήματα αυτόματης και χειροκίνητης αποδέσμευσης EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon), τα οποία, σε περίπτωση κινδύνου, εκπέμπουν τα διακριτικά στοιχεία του πλοίου (MMSI, Call Sign, vessel name και ΙΜΟ number) και λαμβάνονται από το ειδικά διαμορφωμένο δορυφορικό δίκτυο COSPAS – SARSAT.

Για την πλήρη κάλυψη των επίγειων αναγκών, ο τηλεπικοινωνιακός σταθμός εξοπλίστηκε με ένα σύστημα ασυρμάτου MF, μέσω του οποίου οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, σε πραγματικό χρόνο, σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις με άλλα πλοία ή παράκτιους σταθμούς, υπολογίζοντας πάντα τις επικρατούσες διάφορες παραμέτρους, όπως απόσταση, καιρός, εκπομπή ημέρα/νύχτα.

Συγχρόνως, εγκαταστάθηκαν μηχανήματα VHF για επικοινωνία σε κοντινές αποστάσεις, NAVTEX (Navigational Telex) για την λήψη δελτίων καιρού, όπως επίσης και δύο συσκευές SART (Search and Rescue transponders) και τρία φορητά VHF.
Επιπροσθέτως, εγκαταστάθηκε ένα πλήρες σύστημα AIS (Automatic Identification System), μέσω του οποίου οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να βλέπουν, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο δικό τους πλοίο καθώς και σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στοιχεία παραπλεόντων σκαφών σε απόσταση μέχρι 50 ν.μ.

Τα ως άνω μηχανήματα έχουν συνδεθεί με συσκευή GPS (Global Positioning System) αποσκοπώντας στην αδιάλλειπτη λήψη των γεωγραφικών συντεταγμένων, οι οποίες εκπέμπονται στην περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο σε όλη την περιοχή SAR (search and rescue region) καθώς και σε όλα τα παραπλέοντα πλοία, επίγειους σταθμούς κτλ.

O σταθμός GMDSS, καθώς και ο ναυτιλιακός και συναφής εξοπλισμός όλων των αντίστοιχων εργαστηρίων του TEENS συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού σκάφους Ι/Φ «Μάνια», αποσκοπούν στην αρτιώτατη δυνατή εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου ούτως ώστε να είναι σε θέση, καθ’ όν χρόνο φοιτούν και αργότερα σαν Αξιωματικοί ΕΝ, να κάνουν πράξη το περί αριστείας όραμα του Ιδρυτή του Λυκείου Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκου. Η επιπρόσθετη αξία του εγχειρήματος είναι ότι ο διατιθέμενος από το Λύκειο εξοπλισμός είναι αυτός που οι σπουδαστές θα κληθούν, με την αποφοίτηση τους, να χειρισθούν στα πλοία δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να εξοικειωθούν εγκαίρως και πλήρως με όλες τις λειτουργίες των μηχανημάτων που θα χειρίζονται από την επόμενη κιόλας μέρα της σταδιοδρομίας τους στη θάλασσα.

Διαβάστε ακόμα