Καταργούνται ο Οίκος Ναύτου και το ΓΕΝΕ

katarghtai_o-oikos_nautou

Καταργούνται το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και ο Οίκος Ναύτου με το άρθρο 18 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και στη θέση τους συνίσταται ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Ν.Ν.Ε.».

Τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του ΟΝΝΕ, προστίθεται στο εν λόγω άρθρο.

Επίσης οι Λιμενικές Αρχές, οι οποίες θεωρούνται παραρτήματα του ΓΕΝΕ, συνεχίζουν και λειτουργούν ως παραρτήματα του ΟΝΝΕ.

Σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, στην αρμοδιότητα του ΟΝΝΕ ανήκουν ιδίως:

α) η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ανεργίας,

β) η χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους,

γ) η μέριμνα ή μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς,

δ) ο σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας, η παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κ.λπ.

Η Ενωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ) επισημαίνει ότι ο νέος φορέας με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Ν.Ν.Ε.» στρατιωτικοποιείται και εντάσσονται στην ιεραρχία και λιμενικοί.

naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμα