ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων – Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών 25ης Ιουνίου

Γνωρίζεται ότι, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων τη Δευτέρα 26-06-2023. Ως εκ τούτου τροποποιείται το πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, για το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης «BRM-BTM» το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 26-06-2023. Η ημέρα έναρξης του εν λόγω τμήματος ορίζεται η Τρίτη 27-06-2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).
Κοινοποιήστε: Ως εκ τούτου τροποποιείται το πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, για το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης «BRM-BTM» το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 26-06-2023. Η ημέρα έναρξης του εν λόγω τμήματος ορίζεται η Τρίτη 27-06-2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Διαβάστε ακόμα