Κύριο μέλημα του ΟΛΠ η διαφάνεια

olp_limani_peiraia_

Σχετικά με την ανάρτηση σε blog, υπό τον τίτλο «Οι εργολαβίες του Γ. Ανωμερίτη» για τη μελέτη του έργου «Υπόγεια οδική σύνδεση εμπορικού λιμένα με πρώην περιοχή ΟΔΔΥ», στην οποία εμπεριέχονται αυθαίρετες και ανακριβείς δήθεν πληροφορίες, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

1. Το έργο δεν ανατέθηκε, αλλά προκηρύχθηκε μέσω Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού τον Οκτώβριο 2013 βάσει του Ν. 3316/05 στον οποίο έλαβαν μέρος 11 (έντεκα) μελετητικές εταιρίες.

2. Το αποτέλεσμα ενέκρινε ομόφωνα η προβλεπόμενη Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συνεστήθη τον Ιανουάριο 2014 (αποφ. Δ.Σ. 4/27.01.2014).

3. Το έργο και η ανάθεση έγιναν με ομόφωνες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εντάσσεται δε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΛΠ Α.Ε. 2010-2016 και βρίσκεται εντός των ορίων της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ.

4. Επειδή προφανώς για λόγους εντυπώσεων αποσιωπάται το τίμημα, γίνεται γνωστό ότι η μελέτη είχε προϋπολογισμό 50.707 Ευρώ και ανατέθηκε στον μειοδότη με έκπτωση 75,60% ήτοι στο ποσό των 12.375 Ευρώ!

Από τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται φανερό ότι στον ΟΛΠ Α.Ε. πρωτεύον στοιχείο είναι η διαφάνεια και η τήρηση της νομοθεσίας ακόμα και για ήσσονος σημασίας μελέτες.

Διαβάστε ακόμα