Kύπρος: Τέσσερα χρόνια Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Η Κυπριακή Ναυτιλία είναι ένα success story το οποίο χτίστηκε τα τελευταία 40 χρόνια μέσα από στοχευμένες πολιτικές, μέσα από το μεράκι και τη σκληρή δουλειά όλων όσων έθεσαν γερές βάσεις στα πρώτα της βήματα, μέσα από τη στήριξη που έτυχε από ναυτιλιακούς παράγοντες που εμπιστεύθηκαν την Κυπριακή σημαία στα πλοία τους και την Κύπρο ως βάση για τις δραστηριότητες τους.

Η 1η Μαρτίου 2018 αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο με την έναρξη λειτουργίας του νεοσύστατου Υφυπουργείου Ναυτιλίας, μια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Αναστασιάδη που έτυχε της ομόφωνης κοινοβουλευτικής έγκρισης στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ναυτιλία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο.

4 χρόνια μετά, η απόφαση αυτή αποδεικνύεται πέρα για πέρα ορθή. Παρά τις δυσκολίες που πάντα παρουσιάζονται σε κάθε νέο εγχείρημα, παρά τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων δύο χρόνων, με την πανδημία να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην υλοποίηση των σχεδιασμών προβολής και προσέλκυσης πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο, η ναυτιλία μας αποδείχθηκε ανθεκτική καταγράφοντας επιτυχίες και θετικές επιδόσεις.

Η επανέγκριση του φορολογικού καθεστώτος που διέπει την Κυπριακή Ναυτιλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019 ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα του τομέα δημιουργώντας συνθήκες σταθερότητας και αξιοπιστίας για τις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο ή και να εγγράψουν πλοία στο κυπριακό νηολόγιο.
Το Κυπριακό Νηολόγιο έχει ξεπεράσει τα 24.2εκ. ολική χωρητικότητα και ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας καταγράφει τα τελευταία 4 χρόνια αύξηση που ξεπερνά το 60%. Την ίδια περίοδο (2018-2022) το Υφυπουργείο Ναυτιλίας καταγράφει 37% αύξηση στα εισπραχθέντα έσοδα.

Στην ανθρωπιστική κρίση που ξέσπασε με τα πληρώματα των πλοίων ελέω πανδημίας, η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά επιδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας πήρε πρωτοβουλίες και έλαβε τα εύσημα από την Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα. Συγκεκριμένα, η Κύπρος διευκόλυνε τις αλλαγές πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό 60000 ναυτικών, υιοθέτησε εθνικό πρόγραμμα εμβολιαστικής κάλυψης 40000 ναυτικών και πρότεινε ένα παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα για τους ναυτικούς που υιοθετήθηκε με Ψήφισμα από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Πέραν από τις αριθμητικές επιδόσεις, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας με απτές δράσεις και προληπτικές πολιτικές έθεσε τις βάσεις για να καταστεί ο τομέας πιο ανθεκτικός στις κρίσεις, πιο ανταγωνιστικός και αειφόρος, δημιουργώντας συνθήκες αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων.
Ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η διαμόρφωση του στρατηγικού οράματος για την Κυπριακή Ναυτιλία “SEAchange2030” που στοχεύει στο να καταστεί η Κύπρος πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής με θετική επιρροή στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρώμενα και ένα ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο με επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη και την αριστεία. Με το “SEAchange2030” διαμορφώθηκε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας στο Υφυπουργείο, μια διαδραστική και συστηματική διαδικασία που θα στηρίξει την υλοποίηση του οράματος στη βάση του τρίπτυχου Εξωστρέφεια-Προσαρμοστικότητα-Αειφορία, με 35 στοχευμένες δράσεις και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σε σχέση με τον πράσινο μετασχηματισμό, η Κύπρος πρωτοπορεί με την υιοθέτηση και εφαρμογή Πράσινων Φορολογικών Κινήτρων σε πλοία, τα οποία μέσα από τις πρακτικές τους μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πέραν από τις διεθνείς κανονιστικές υποχρεώσεις, ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας τη ναυτιλιακή βιομηχανία στη δύσκολη μεταβατική περίοδο που διέρχεται μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης απεξάρτηση από τον άνθρακα. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφονται και οι προσπάθειες του Υφυπουργείου να στηρίξει ερευνητικές δράσεις μέσα από στοχευμένα προγράμματα ενώ παράλληλα διευκολύνει και στηρίζει δοκιμές στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. βιοκαυσίμων και υδρογόνου) σε πλοία υπό Κυπριακή σημαία.

Η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αποτελεί ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Κυπριακής Ναυτιλίας που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υφυπουργείου. Μέσα από τη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ το έργο έχει σχεδιαστεί και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης νομοθετικές πρωτοβουλίες και άλλες διεργασίες που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shop).

Το Υφυπουργείο καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για στήριξη του παράκτιου οικοσυστήματος στηρίζοντας την ακτοπλοΐα μέσω Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης στην προσπάθεια να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στο θαλάσσιο τουρισμό. Σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται επίσης η διαμόρφωση ολιστικού νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας σκαφών αναψυχής αλλά και ο στόχος για εναλλακτική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη, με την επαναλειτουργία της Θαλάσσιας Επιβατικής Σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Κύπρου αποτελεί μια εξίσου σημαντική προτεραιότητα. Ο εθνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αναμένεται να μεγιστοποιήσει τις προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.

Το μέλλον της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας στη Κύπρο είναι συνυφασμένο με το ανθρώπινο δυναμικό. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υφυπουργείο στρέφεται στη νέα γενιά επιδιώκοντας την καλλιέργεια θαλάσσιας και ναυτιλιακής κουλτούρας, με διαδραστικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες ενημέρωσης για τις προοπτικές των γαλάζιων και ναυτιλιακών σπουδών και επαγγελμάτων, τα οποία στηρίζει μέσα από εκπαιδευτικές χορηγίες και υποτροφίες.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στα 4 χρόνια ζωής, έθεσε τις βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά της ναυτιλίας στην Κυπριακή Οικονομία. Επιπρόσθετα, η εκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού συγκεντρώνοντας στις δύο τελευταίες εκλογικές διαδικασίες (2019 και 2021) την συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων, η ενεργός και πρωταγωνιστική παρουσία της Κύπρου στα διεθνή και ευρωπαϊκά ναυτιλιακά δρώμενα και ο πλούτος εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν τα στελέχη του Υφυπουργείου, αποτελούν εργαλεία θετικής προβολής της Κύπρου μας διεθνώς.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας απαρτίζεται από στελέχη που υπηρετούν με μεγάλο ζήλο και αγάπη την Κυπριακή Ναυτιλία. Έχουν κάθε λόγο να νοιώθουν περήφανοι για τις επιδόσεις της Κύπρου αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης που θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο μέσα από την εθνική στρατηγική και τις δράσεις που έχουν τροχοδρομηθεί. Την ίδια στιγμή, η εκτίμηση και οι ευχαριστίες της πολιτείας προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, είναι επιβαλλόμενες και οφειλόμενες για την διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη προς την Κυπριακή Ναυτιλία. Μαζί θα εργαστούμε για να αναπτύξουμε περαιτέρω το ναυτιλιακό μας σύμπλεγμα καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να ανεβάσουμε την κυπριακή σημαία ακόμη πιο ψηλά σε αξιοπιστία, ποιότητα αλλά και σε μεγαλύτερο αριθμό πλοίων, για να κυματίζει περήφανα ανά την υφήλιο.

4 χρόνια Υφυπουργείο Ναυτιλίας με σταθερά και στοχευμένα βήματα ανάπτυξης του τομέα ταγμένο για να υπηρετήσει τον σκοπό…“Δυνατή Ναυτιλία – Δυνατότερη Κύπρος”. Του Βασίλη Δημητριάδη Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω

Διαβάστε ακόμα