Μήνυμα Βαρβιτσιώτη για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

varvitsiotis_pagkosmia_imera_nautilias_

Μήνυμα του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας
με θεματική “Συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού: Αποτελεσματική εφαρμογή”

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2014, εκ μέρους του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Ελληνικής Κυβέρνησης, δράττομαι της ευκαιρίας να απευθύνω μήνυμα σε κάθε Έλληνα ναυτικό, σε κάθε μέλος της μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλιακής οικογένειας.

Ο εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας είναι αφιερωμένος στην αποτελεσματική εφαρμογή των Συμβάσεων που έχουν υιοθετηθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), γεγονός στο οποίο ο Γενικός Γραμματέας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα, όπως αναφέρει σε σχετικό μήνυμά του προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Ακρογωνιαίο λίθο του έργου του ΙΜΟ αποτελούν, δίχως αμφιβολία, οι διεθνείς του συμβάσεις, που εκτείνονται σε όλους τους τομείς της ναυτιλιακής δραστηριότητας: από την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την προστασία από έκνομες ενέργειες στη θάλασσα και τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέχρι τη διευκόλυνση της διεθνούς ναυτιλιακής κίνησης, τη ρύθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την εξασφάλιση αποζημίωσης για ζημίες από ναυτικά συμβάντα.

Σήμερα, το είμαστε σε θέση να ατενίζουμε αισιόδοξα το μέλλον της διεθνούς αλλά και της ευρωπαϊκής ναυτιλίας οφείλεται, στο μεγαλύτερο βαθμό, στο έργο του ΙΜΟ από τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, το οποίο, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για τη διεθνή ναυτιλία, έθεσε τις βάσεις για μια ποιοτική, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κανόνες, οι οποίοι διαρκώς αναθεωρούνται, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η χώρα μας υπήρξε πάντα υπέρμαχος του έργου του ΙΜΟ, επιδεικνύοντας ισχυρή αφοσίωση στην αποστολή και τους στόχους του Οργανισμού για την ομοιόμορφη εφαρμογή των Συμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει συνεισφέρει και συνεχίζει να συνεισφέρει ενεργά στην υιοθέτηση ομοιόμορφων διεθνών κανόνων για τη ναυτιλία, κυρώνοντας εγκαίρως και εφαρμόζοντας με ζήλο το σύνολο σχεδόν των συμβάσεων του ΙΜΟ. Η σταθερή αυτή επιλογή δεν προέρχεται μόνο από την αφοσίωσή μας στην ποιοτική ελληνική ναυτιλία, αλλά και από το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ίδιο τον Οργανισμό και στις αρχές λειτουργίας που τον διέπουν.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του επέλεξε κατά την Ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε. και την Άτυπη Υπουργική Σύνοδο για θέματα Ναυτιλίας, που έλαβε χώρα στο Ζάππειο, να τεθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων των ΙΜΟ και η στενότερη συνεργασία με τον οργανισμό ως κυρίαρχη προτεραιότητα των Κρατών- Μελών της Ε.Ε. Η δέσμευση των Ευρωπαίων Εταίρων για την εφαρμογή των παγκόσμιων κανόνων του IMO, που διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ναυτιλίας και η οποία αποτυπώθηκε στη «Διακήρυξη των Αθηνών», αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα σημαντικό πολιτικό εχέγγυο για την περαιτέρω επιτυχή δραστηριότητα των ΙΜΟ προς όφελος της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Στο έργο μας, δε θα πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπουμε τη ζωτικής για τη ναυτιλία σημασία ύπαρξης αυτού του ομοιόμορφου διεθνούς νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία, μια εκ φύσεως διεθνή δραστηριότητα, καθώς μόνο αυτό μπορεί να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και την απρόσκοπτη λειτουργία της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Αυτή η νομική κληρονομιά είναι τώρα στα χέρια μας ως κράτη σημαίας, κράτη λιμένα και παράκτια κράτη για να την εφαρμόσουμε αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται εμφανής η αναγκαιότητα αποφυγής παράλληλης νομοθεσίας πέραν της διεθνούς και ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο.

Η κατάταξη της ελληνικής σημαίας στον Λευκό κατάλογο του ΙΜΟ και των Μνημονίων Κατανόησης των Παρισίων και του Τόκυο (Paris MOU, Tokyo MOU), καθώς και η επί σειρά ετών συμπερίληψη της Ελλάδος στον κατάλογο των ποιοτικών σημαιών (Quality Flag States) της Πρωτοβουλίας Qualship21 των ΗΠΑ αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη ότι οι απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων του ΙΜΟ και η υιοθετηθείσα εθνική νομοθεσία εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά από όλους τους φορείς της ναυτιλίας, τη Διοίκηση, τις ναυτιλιακές εταιρίες, τους ναυτικούς, τους εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα Νηογνώμονες και όλους, όσους, μετέχουν ενεργά στο ελληνικό ναυτιλιακό cluster. Ο καθένας χωριστά συμβάλλει αποτελεσματικά, από το χώρο της εργασίας του ή της επιχείρησής του και όλοι από κοινού, σε μια μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ελληνικής ναυτιλίας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι συστηματικοί έλεγχοι των ξένων πλοίων (Port State Control) που καταπλέουν στους ελληνικούς λιμένες σε ότι αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων αποτελούν μια περαιτέρω συνεισφορά της χώρας μας στους στόχους του ΙΜΟ για την εξάλειψη της υποβαθμισμένης επίπεδων ασφαλείας ναυτιλίας (sub-standard shipping).

Θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη όλων μας για το έργο τόσο του κου Sekimizu προσωπικά όσο και των προκατόχων του, που αντιμετώπισαν τη ναυτιλία ως τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και διασφάλισαν τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Παράλληλα, αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ όλους τους φορείς της Ελληνικής ναυτιλίας, πλοιοκτήτες και ναυτικούς, οι οποίοι, επιδεικνύοντας ευαισθησία και ζήλο καθημερινά σε ότι αφορά στην απαρέγκλιτη εφαρμογή των απαιτήσεων των Διεθνών Συμβάσεων του ΙΜΟ, έχουν οδηγήσει τη Σημαία της χώρας μας ψηλά παρά το ιδιαίτερα δύσκολο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι προσπάθειές μας θα συνεχίσουν να εστιάζονται στην υιοθέτηση, επικύρωση και εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων του ΙΜΟ, στις οποίες προσχωρεί η χώρα μας, ώστε η Ελληνική ναυτιλία, βασιζόμενη σε ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, να συνεχίσει να αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας και να αποτελέσει πόλο έλξης για νέες επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τον Έλληνα ναυτικό και τον Έλληνα πολίτη.

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ να γιορτάσουμε τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, ατενίζοντας το μέλλον της Ελληνικής ναυτιλίας και το μέλλον της χώρας μας με περισσότερη σιγουριά και αισιοδοξία.

Διαβάστε ακόμα