Ο Nasdaq χτυπάει καμπανάκι στην Paragon

paragon_

Η ειδικευμένη στις ξηρού χύδην μεταφορές ελληνική εταιρεία Paragon Shipping έλαβε γραπτή ειδοποίηση από το Nasdaq ότι η εταιρεία δεν πληροί πλέον τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσφοράς για το Nasdaq Global Market επειδή η τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής της κατά τις τελευταίες 30 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες ήταν κάτω από 1 δολάριο ανά μετοχή.

Οι κανόνες εισαγωγής του Nasdaq επιτρέπουν μια περίοδο χάριτος 180-ημερών για μια εταιρεία ώστε να επανέλθει στα ανεκτά επίπεδα, η οποία στην περίπτωση της Paragon λήγει στις 10 του Νοέμβρη 2015.

Η Paragon μπορεί να αντιμετωπίσει την πτώση αυτή, αν η τιμή κλεισίματος των κοινών μετοχών της είναι 1 δολάριο ανά μετοχή ή υψηλότερο για τουλάχιστον δέκα συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν επανέλθει εντός της περιόδου χάριτος των 180 ημερών και πληροί όλες τις άλλες προδιαγραφές και προϋποθέσεις καταχώρισης, μπορεί να δικαιούται άλλη μια πρόσθετη περίοδο χάριτος 180 ημερών αν μεταφερθεί στην Κεφαλαιαγορά του Nasdaq.

Οι κοινές μετοχές της Paragon θα συνεχίσουν να αναγράφονται και να εμπορεύονται στο Nasdaq Global Market κατά την περίοδο χάριτος.

Ο σημερινός στόλος της εταιρείας αποτελείται από δεκαέξι πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου με συνολική μεταφορική ικανότητα 980.399 dwt, με δύο Ultramax και τρία Kamsarmax πλοία ξηρού χύδην να είναι προγραμματισμένα για παράδοση το 2015.

Διαβάστε ακόμα