ΟΛΠ: Διαγωνισμός για τα στερεά απόβλητα πλοίων

limani_peiraia_olp_

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ο ΟΛΠ Α.Ε. προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση της συλλογής στερεών αποβλήτων πλοίων τα οποία καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινοτικής νομοθεσίας και της συνήθεις πρακτικές όλων των μεγάλων λιμένων του κόσμου.

Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε μετά από τεχνικές, νομικές και οικονομικές μελέτες, οι οποίες συντάχθηκαν για λογαριασμό της Δ/νσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. από εγνωσμένου κύρους και διεθνή μελετητικά γραφεία.

Ο διαγωνισμός ο οποίος δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε ελληνικά ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προκηρύχθηκε τον Ιούλιο 2014 και οι διαδικασίες του θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο 2015.

Το οικονομικό αντάλλαγμα για τον ΟΛΠ Α.Ε. θα ανέρχεται σε 9% επί των συνολικών εσόδων του παραχωρησιούχου, το IRR σε 11,43, ενώ η συνολική δαπάνη εγκατάστασης και ετήσιας λειτουργίας σε 25,9 εκ. Ευρώ.

Ο διαγωνισμός γίνεται μέσω της μεθόδου υπογραφής Σύμβασης Παραχώρησης επί έργου που θα κατασκευάσει σε δικό του χώρο ιδιώτης επενδυτής και η οποία εγκατάσταση θα αποδοθεί στο τέλος της περιόδου εκμετάλλευσης ως πλήρης ιδιοκτησία (εγκατάστασης και μέσων) στον ΟΛΠ Α.Ε. καινουργής.

Η χρονική διάρκεια παραχώρησης είναι συνάρτηση της επένδυσης και προσδιορίσθηκε βάσει οικονομικού μοντέλου (κόστος εγκατάστασης, κέρδος επενδυτή, κέρδος από ετήσιες προμήθειες στον ΟΛΠ Α.Ε.) από την ERNST and YOUNG (EY) σε 25 έτη.

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να λάβουν μέρος εταιρείες ακόμα και με «δάνεια εμπειρία» από άλλες διεθνείς εταιρείες, αρκεί να πληρούν τους όρους και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Μέχρι σήμερα τους φακέλους της προκήρυξης έχουν λάβει 19 επιχειρήσεις εκ των οποίων 2 υπέβαλαν ενστάσεις κατά ορισμένων άρθρων της διακήρυξης, οι οποίες με την παρουσία των ενιστάμενων συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Είναι αυτονόητο ότι το όποιο αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από την υπογραφή του. Η λύση της ανάθεσης του έργου σε ιδιώτη επενδυτή μέσω συμβάσεως παραχώρησης είναι συνήθης σε όλα τα λιμάνια του κόσμου, προσδίδει στον ΟΛΠ Α.Ε. σταθερό ετήσιο έσοδο, οι τιμολογήσεις ελέγχονται, είναι σταθερές και δεν εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες “χωματερών” και λειτουργούν θετικά και για τους πελάτες-πλοία.

Επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν και επί των συζητήσεων που διεξήχθησαν στο Δ.Σ. η Δ/νση Προμηθειών, οι εξωτερικοί σύμβουλοι και η Επιτροπή Ενστάσεων υπέβαλαν την απορριπτική απόφασή τους, της οποίας τα κύρια σημεία επισυνάπτονται παρακάτω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε ακόμα