Παραβιάζεται η ΣΣΕ στο Ε/Γ- Επιστημονικών Εφαρμογών πλοίο «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ»

pemen

Δελτίο τύπου εξέδωσαν η πανελλήνια ένωση μηχανικών εμπορικού ναυτικού, η πανελλήνια ένωση κατωτέρων πληρωμάτων μηχανής ε.ν. «ο στεφενσων» και η πανελλήνια επαγγελματική ένωση μάγειρων εμπορικού ναυτικού, σχετικά με το πλήρωμα του Ε/Γ – Επιστημονικών Εφαρμογών «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ».

Δελτίο τύπου

Από καταγγελία των μελών του πληρώματος του Ε/Γ – Επιστημονικών Εφαρμογών «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» Ν.Σ 05, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο φορέας παραβιάζει και δεν εφαρμόζει την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της κατηγορίας που είναι νηολογημένο το πλοίο.

Συγκεκριμένα παρότι στα ναυτικά τους φυλλάδια αναγράφει μισθός: ΣΣ και υπάρχει ναυτολόγιο στο ΝΑΤ που το εντάσσει στην κατηγορία Π35 (Ακτοπλοϊκά Φορτηγά κάτω των 500 κοχ), οι ναυτεργάτες δεν αμείβονται όπως απαιτείτε με βάση την ΣΣΕ για Ακτοπλοϊκά Φορτηγά κάτω των 500 κοχ, αντίθετα ενώ οι κρατήσεις τους γίνονται με βάση την ΣΣΕ, ο μισθός που τους καταβάλλεται είναι με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου (ν.4024/2011).

Οι ναυτεργάτες από την 1 Σεπτέμβρη βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας απαιτώντας την μισθολογική εφαρμογή της ΣΣΕ για Ακτοπλοϊκά Φορτηγά κάτω των 500κοχ και να τους καταβληθούν οι χρηματικές διαφορές που προκύπτουν από τον μισθό του Ενιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του ΥΝΑ για την επίλυση του προβλήματος των μελών του πληρώματος του Ε/Γ – Επιστημονικών Εφαρμογών «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ».

Διαβάστε ακόμα