Σχέδιο για τη δημιουργία βάσης ανεφοδιασμού πλοίων με φυσικό αέριο στη Σύρο

lng_ship_

Στα «σκαριά» βρίσκεται η δημιουργία βάσης ανεφοδιασμού πλοίων στη Σύρο με τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με το νησί να τίθεται στο επίκεντρο της νησιωτικής ανάπτυξης. Πρόταση που έχει υποβληθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις Βρυξέλλες, έχει λάβει την προέγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την τοπική διοίκηση να υπολογίζει ότι εντός 2-3 μηνών η τελική έγκριση και η υλοποίηση του σχετικού project, θα είναι δεδομένη. Ο στόχος που απομένει να επιτευχθεί, είναι η χρηματοδότηση μελέτης που να περιγράφει τα επόμενα βήματα του σχεδίου, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε νομικό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε την πρότασή της στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΕΝ-Τ, με ειδικό τίτλο «Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek mainland and islands in the Archipelagos (ARCHIPELAGO-LNG)».

Η πρόταση έχει ως στόχο να παρακινήσει τις ελληνικές αρχές να θέσουν κατευθυντήριες προτάσεις, αρχικά για τη δημιουργία υποδομών ανεφοδιασμού (bunkering) LNG, για τις απαιτούμενες μετασκευές μετατροπής των μηχανών πλοίων σε χρήσης καυσίμου LNG στα ελληνικά ναυπηγεία και, ακόμη, για τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και γενικότερα της χρήσης του καυσίμου LNG από τη ναυτιλεία στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος.

Σύμφωνα με στελέχη της Π.Ν.Αιγαίου, πρόκειται για μί πρωτοβουλία που βασίζεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα στην ανάπτυξη αειφόρων θαλασσίων μεταφορών στον Ελλαδικό χώρο, ανταποκρίνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας και προτάσει επιτακτική, ειδικά το τελευταίο διάστημα λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και του κόστους των καυσίμων στην ελληνική ακτοπλοϊα και κατ’ επέκταση στη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα. Στην πρωτοβουλία της αυτή, η Περιφέρεια συνάντησε την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Για την πορεία του project ενημερώθηκε, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, διορισμένος από τη γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ ως Εντεταλμένος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα υποβολής της πρότασης αφορούν :

Την αρμοδιότητα βάσει Καλλικράτη που ασκείται από την Περιφέρεια σε θέματα ακτοπλοϊκών συνδέσεων.
Την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας,
Αντιμετώπιση των σημαντικότατων προβλημάτων ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους, απόρροια του υψηλού κόστους των καυσίμων τα τελευταία χρόνια.
Τη μείωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρύπων (ΝΟΧ, SOX, CO2) του ναυτιλιακού κλάδου που αποτελούν πλεόν απαίτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτών.
Τις δεσμεύσεις της χώρας σε ό,τι αφορά τους στόχους για το 2020, συνάρτηση των Ευρωπαϊκών στόχων.
Τη βελτίωση της Ποιότητας ζωής ως απαίτηση και προϋπόθεση για τους νησιώτες και τους επισκέπτες των νησιών.
Την προϋπόθεση ανάπτυξης που εξασφαλίζει η υλοποίηση της πρότασης της Π.Ν.Αιγαίου στους παρακάτω τομείς:
Ναυπηγοεπισκευαστικό Τομέα – ΝΕΩΡΙΟ Σύρου
Τουριστικό τομέα -βελτίωση προσβασιμότητας όλο το χρόνο
Βελτίωση εικόνας προς τη κατεύθυνση μίας «Πράσινης Περιφέρειας»
Την υποστήριξη συνεργειών (π.χ. σε σχέση με τη δυνατότητα παραγωγής φθηνής και πράσινης ενέργειας για οικιακή χρήση)
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περαιτέρω, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας, αναφέρουν στην aftodioikisi.gr ότι το εν λόγω σχέδιο συνεπάγεται και άμεσο κέρδος στην καθημερινότητα των πολιτών, μέσω αντισταθμιστικών οφελών στην θέρμανση των κατοικιών. Παρ” όλα αυτά, μερίδα της τοπικής κοινωνίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας τέτοιας βάσης με επιφυλάξεις. Όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και της τοπικής κοινωνίας. Υποστηρίζουν, τέλος, ότι, συγκριτικά με τη χρήση LNG, οι κίνδυνοι που εγκυμονούν από τη χρήση μιας δεξαμενής πετρελαίου είναι πιο σοβαροί.

Το σχήμα

Επικεφαλής του εταιρικού σχήματος είναι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με εταίρους την ΔΕΠΑ, το ΝΕΩΡΙΟ Σύρου, δύο Ναυτιλιακές εταιρίες (PAC, ANEK), το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και την εταιρία Συμβούλων OSM ltd. Ταυτόχρονα διαθέτει την υποστήριξη των Υπουργείων Μεταφορών και Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ελληνο-Νορβηγικού Νηογνώμονα και ουσιαστικά αποτελεί την επίσημη εθνική πρόταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πάνω στην ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου χρήσης του LNG/CNG στην ελληνική ναυτιλία

Η άνοδος του LNG

Διεθνώς και ιδιαίτερως η Ναυτιλιακή βιομηχανία της ΕΕ δείχνει την τελευταία δεκαετία αυξημένο ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) ως υποκατάστατο καύσιμο για τα πλοία εξαιτίας της χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο Βαρύ Μαζούτ (μαζούτ , δεδομένης της προβλεπόμενης μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητα του , τις προβλεπόμενες πολύ χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με το HOF, τα χημικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σημαντική μείωση των NOx , SOx και PM). Πολλές διεθνείς εταιρείες και πολλές χώρες, που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, διερευνούν (επί του παρόντος) τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την επένδυση στη χρήση του φυσικού αερίου. Μεταξύ των χωρών αυτών, έχει προστεθεί τελευταίως και η Ελλάδα, για την οποία όμως απουσιάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο χρήσης του LNG/CNG στην ελληνική ναυτιλία.

Η μεταφορά αερίου μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Είτε σε υγροποιημένη μορφή με ειδικά LNG πλοία ή σε συμπιεσμένη μορφή πάλι με ειδικά πλοία συμπεμπικνωμένου αερίου CNG ή PNG πλοία.

cyclades24.gr

Διαβάστε ακόμα