Tα Ελληνόπουλα πάνε για ναυτιλιακές σπουδές σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία

Αναγκαία όσο ποτέ είναι στις ημέρες μας η αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ο Σεπτέμβριος είναι πάντα συνδεδεμένος με υπουργικές αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε χρόνο για τους εισακτέους σπουδαστές στις σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών.

Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στις δημόσιες ναυτικές σχολές, δύσκολα ξεπερνά τους 1.100-1.300, ενώ οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές με αυξημένο αριθμό προσόντων –μόρια ξεπερνά τις 3.000 με τάση ετήσιας αύξησης, αφού κάθε χρόνο όλο και περισσότερα Ελληνόπουλα ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ναυτικού. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 εισάγονται στις ΑΕΝ συνολικά 1143 σπουδαστές/σπουδάστριες, 597 Πλοίαρχοι (486 άνδρες / 111 γυναίκες) και 546 Μηχανικοί (524 άνδρες / 22 γυναίκες).

Μέχρι το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών, υπεβλήθησαν από υποψήφιους/υποψήφιες για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, συνολικά 3.089 αιτήσεις υποψηφίων (2619 άνδρες και 470 γυναίκες). Αυτό σημαίνει ότι 1.946 υποψήφιοι θα αναζητήσουν την τύχη τους σε Ναυτικές Ακαδημίες στο εξωτερικό.

Την ίδια ώρα όμως μεγάλο ποσοστό των σπουδαστών εγκαταλείπουν. Πιο συγκεκριμένα, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 έως και το έτος 2015-2016 εισήλθαν στις ΑΕΝ συνολικά 10.168 πλοίαρχοι και μηχανικοί αλλά αποφοίτησαν 6.843, περίπου το 67% των εισαχθέντων.

Η επανεκκίνηση είναι απαραίτητη τόσο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλαισίου ώστε να απορροφηθούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν αλλά και προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας συνθηκών που δεν θα απογοητεύουν τους σπουδαστές και δεν θα τους οδηγούν να εγκαταλείψουν τη Ναυτική Ακαδημία.

Η ναυτιλία θα χρειασθεί επιπλέον 42.500 ναυτικούς ως το τέλος του 2019 προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναμενόμεση αύξηση του παγκόσμιου στόλου που ισοδυναμεί με άνοδο 7% για την επόμενη πενταετία. Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία σήμερα έχει τη δυνατότητα να ναυτολογήσει 615.000 Αξιωματικούς, ενώ με τα σημερινά δεδομένα διαθέτει 15.000 λιγότερους από τις πραγματικές της ανάγκες. Ωστόσο ο αριθμός ελλείμματος των ναυτικών αναμένεται να παραμείνει σταθερός έως το 2019.

«Οι υπάρχουσες Δημόσιες Σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπως λειτουργούν σήμερα, δεν επαρκούν για να επανδρώνουν όχι μόνο τα Ελληνικά και τα Ελληνόκτητα πλοία αλλά και την παγκόσμια Ναυτιλία, επομένως είναι απαραίτητη η ανάγκη της ίδρυσης και της λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης, κάτι για το οποίο έχουν δείξει ζωηρό ενδιαφέρον αρκετοί από τους γνωστούς Εφοπλιστές που ανήκουν στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν μόνοι τους Σχολές Ιδιωτικής Εκπαίδευσης» επισημαίνει στο «business stories» ο Μιχάλης Λάμπρος Γενικός Διευθυντής της MAJESTIC INTERNATIONAL CRUISES Inc. ο οποίος με εμπειρία άνω των 50 ετών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμμετέχει στις Επιτροπές όπου μελετώνται τα θέματα της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

«Και ενώ στην Ελλάδα υπολειτουργούν οι δημόσιες Σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης, στις γειτονικές μας χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Κύπρος, λειτουργούν από πολλά χρόνια σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης με μαθήματα που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, πλην της Κύπρου όπου διδάσκονται και στην Ελληνική. Οι απόφοιτοι αυτών των σχολών είναι αποδεκτοί σε πλοία όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο» δηλώνει και συνεχίζει:

«Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων σπουδαστών οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις επιτυχόντων στις δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ενώ έχουν τα τυπικά προσόντα, εγγράφονται στις πιο πάνω σχολές και αποκτούν ισότιμα πτυχία με αυτά των Ελληνικών σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Ακόμα και στην Ελλάδα τα ξένα κολλέγια που λειτουργούν αναβαθμίζουν τα τμήματα που διατηρούν για τη Ναυτική Εκπαίδευση, σε συνεργασία με παγκοσμίως γνωστά Κολλέγια επιμόρφωσης ναυτιλιακών στελεχών. Εμείς δυστυχώς παραμένουμε στις δημόσιες σχολές ναυτιλιακών σπουδών που υπολειτουργούν με δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα το ΚΕΣΕΝ και παραπαίει» τονίζει ο Μιχάλης Λάμπρος:

«Οι εξελίξεις στο διεθνές ναυτιλιακό γίγνεσθαι είναι ραγδαίες και πρέπει οι μελλοντικοί Αξιωματικοί να είναι σωστά εκπαιδευμένοι. Μόνο με αυτό τον τρόπο της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης θα κρατήσομε την πρωτιά που κατέχομε σήμερα παγκοσμίως. Μοναδική λύση είναι η συνεχής αναβάθμιση των Σχολών ΑΕΝ και η ίδρυση Ιδιωτικών Ναυτικών Σχολών με σωστούς καθηγητές ναυτοδιδασκάλους».

Οι προτάσεις

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Λάμπρο «είναι καιρός να γίνει ένα νέο ξεκίνημα στον τομέα της Ναυτικής Εκπαίδευσης» το οποίο θα βασίζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:

1.Ενίσχυση και αναδιοργάνωση των Δημοσίων Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης

2. Άμεση έναρξη λειτουργίας Ιδιωτικών Ναυτικών Σχολών υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τουλάχιστον όσα ισχύουν για τις Δημόσιες Σχολές

3.Σωστή επιλογή και πρόσληψη ικανών μονίμων ναυτοδιδασκάλων και όχι ωρομισθίων, όπως ισχύει σήμερα, με αμοιβές ικανοποιητικές ώστε να δείξουν ενδιαφέρον οι πλήρως καταρτισμένοι συνήθως πρώην Πλοίαρχοι ή πρώην Α’ Μηχανικοί

4. Επέκταση των Σχολών ει δυνατόν σε όλες τις ειδικότητες του Ναυτικού Επαγγέλματος, ήτοι εκτός Πλοιάρχων και Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Θαλαμηπόλων, Μαγείρων, Φροντιστών κλπ όπως συνέβαινε στις δεκαετίες 1960 / 1970 όταν ανθούσε η Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση.

5. Συντονισμένος προγραμματισμός αρμοδίων Υπουργείων Παιδείας, Ναυτιλίας, Τουρισμού και Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών για σωστή προβολή του ναυτικού επαγγέλματος στα Λύκεια της χώρας με κατά τόπους επισκέψεις και ομιλίες στους μαθητές, τονίζοντας την καλή πλευρά της επιλογής σταδιοδρομίας στα πλοία, τα οικονομικά οφέλη και την ταχεία εξέλιξη. Παράλληλα πρέπει να γίνεται σωστή και πιο συχνή παρουσίαση του ναυτικού επαγγέλματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην τηλεόραση.

« Ζώντας μέσα στη σημερινή ομιχλώδη κατάσταση της εκπαίδευσης των στελεχών για το μέλλον της Ελληνικής και της Ελληνόκτητης Ναυτιλίας αναρωτιέμαι εάν ποτέ θα αξιωθούμε να ζήσομε τα υψηλά ποσοστά Ελλήνων ναυτικών της δεκαετίας του 1960-1970 και 1980 με τους 75-80,000 Έλληνες ναυτικούς εν ενεργεία ή θα μείνομε στα σημερινά απογοητευτικά επίπεδα των μόλις 15.000 εκ των οποίων με τους πιο ελάχιστους υπολογισμούς, οι 5000 είναι μονίμως άνεργοι» τονίζει ο Μιχάλης Λάμπρος και προσθέτει:

«Διερωτόμεθα γιατί δεν εισάγονται περισσότεροι σπουδαστές και σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Γιατί επιτέλους δεν τίθεται σε ισχύ η υπουργική απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, κάτι που ανθούσε τη χρυσή εποχή των δεκαετιών 1960/1970.
Με τέτοιες συνθήκες και τέτοιες οπισθοδρομικές κρατικές αποφάσεις αμφιβάλλομε εάν θα ανακάμψει ποτέ το ναυτεργατικό δυναμικό στη χώρα μας. Δεν αρκούν οι δραστηριότητες και οι γενναιόδωρες δωρεές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την ολοκλήρωση των έργων επισκευής των ναυτικών ακαδημιών με αποκορύφωμα τη σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, το κόστος της οποίας άγγιξε σχεδόν το ένα εκατομμύριο ευρώ».

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα