Τέλος στην εξαίρεση των ναυτικών από Οδηγίες

STCW security training guidance

Διάλεξε μέσα από χιλιάδες προϊόντα μόνο με ένα κλικ!

«Βήμα» για την κατάργηση της εξαίρεσης των ναυτικών από 5 ευρωπαϊκές οδηγίες έγινε, την Τετάρτη 10/12, κατά την σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο, στο οποίο η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, κατέληξε σε «γενική προσέγγιση» για την Οδηγία, που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο:
• Να υπάρξει μια πιο ομοιόμορφη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, και να παρέχει στους ναυτικούς τα ίδια δικαιώματα με αυτά που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην ξηρά, λαμβάνοντας «υπόψη την ιδιαίτερη φύση του τομέα της ναυτιλίας», όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνονται τροποποιήσεις σε συνολικά πέντε οδηγίες του εργατικού δικαίου ώστε να εφαρμόζονται στους ναυτικούς. Πρόκειται για τις οδηγίες σχετικά με την «αφερεγγυότητα του εργοδότη», τις «ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων», «ενημέρωση και διαβούλευση», «ομαδικές απολύσεις» και «μεταβίβαση των επιχειρήσεων».

«Αυτές οι οδηγίες στοχεύουν στους εργαζόμενους στη στεριά και επί του παρόντος είτε απαλλάσσουν τους ναυτικούς και / ή τους αλιείς ή επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής τους, χωρίς ρητή αιτιολόγηση», αναφέρεται, στην ίδια ανακοίνωση.

«Χαιρετίζουμε τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και επαινώ την ιταλική Προεδρία για το εξαιρετικό έργο της, το οποίο λαμβάνει πλήρως υπόψη τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων για τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Επιτροπής», σχολίασε ο εκπρόσωπος της Ένωσης των Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), Pia Ε Voss.

Να σημειωθεί ότι η ECSA και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, είχαν οι ίδιοι καταλήξει, τον περασμένο Οκτώβριο, σε συμφωνία για το θέμα των αποκλεισμών των ναυτικών από τη νομοθεσία της ΕΕ .

Η ECSA είχε ανακοινώσει ότι η συμφωνία έχει ως στόχο να κλείσει ορισμένα κενά και να εξασφαλίσει ότι οι ναυτικοί θα αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τους εργαζόμενους στη στεριά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

«Η συμφωνία του Συμβουλίου μπορεί να χαιρετηθεί ως ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα που θα βοηθήσει να υπάρξουν εγγυήσεις για την πλήρη άσκηση του δικαιώματος των ναυτικών στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης και το δικαίωμά τους σε δίκαιες συνθήκες εργασίας», τόνισε ο εκπρόσωπος της ETF , Mark Dickinson. Και πρόσθεσε:
«Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και προσβλέπουμε στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε ταχεία υιοθέτηση των αναθεωρημένων κανόνων για τους ναυτικούς, που θα συμβάλουν στην προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας , την κατάλληλη κοινωνική προστασία και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων».

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Διαβάστε ακόμα