Τεράστια η σημασία των θαλάσσιων μεταφορών στην προσπάθεια ανάκαμψης

Τον πολύ σημαντικό ρόλο των θαλασσίων μεταφορών στην παγκόσμια προσπάθεια για ανάκαμψη, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στην ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Βιώσιμες Μεταφορές, την εξάλειψη της φτώχειας και την οικονομική ανάκαμψη.

Ο κ. Πλακιωτάκης, ανέδειξε την ανθεκτικότητα των ναυτιλιακών μεταφορών και την καθοριστική συμβολή τους στη διατήρηση της λειτουργικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρουσίασε επίσης τις προτεραιότητες της χώρας μας ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, επισημαίνοντας παράλληλα τη συμβολή του ναυτιλιακού κλάδου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ειδικότερα, ο κ. Πλακιωτάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη υποστήριξης του έργου του IMO για την υλοποίηση της στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, με την προοπτική εξέτασης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων προς τη σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τα ορυκτά καύσιμα.

Αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα υλοποίησης πολιτικών για την υποστήριξη της νησιωτικότητας, υπό το πρίσμα της διασυνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών και την ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, ενώ επισήμανε την ανάγκη άμεση τροφοδότησης του ναυτιλιακού κλάδου με εκπαιδευμένα στελέχη, τα προσόντα των οποίων θα συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές τάσεις και την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας, προτείνοντας την ανάληψη παγκόσμιων συντονισμένων δράσεων για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισήμανε πως η ναυτιλία και οι μεταφορές εν γένει θα πρέπει να προωθούν και να υπηρετούν τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, τον περιβαλλοντικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό, μέσω της αποτελεσματικότητας του παγκόσμιου μεταφορικού δικτύου, της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και της αυξημένης ανθεκτικότητας του κλάδου.

Κατά τις εργασίες της Διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν 20 Υπουργοί Μεταφορών από όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις προοπτικές βιώσιμων μεταφορών που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη και ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Διαβάστε ακόμα