Το Deal της Top Ships με εταιρεία κολοσσό για την χρονοναύλωση 2 δεξαμενόπλοιων VLCC!

Οι ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία Top Ships σύναψε συμφωνία για την χρονοναύλωση των VLCC Julius Caesar και Legio X Equestris στην Trafigura με διάρκεια τρία χρόνια για 41,000 δολάρια ανά ημέρα, έναντι 36,000 δολαρίων που ήταν ναυλωμένο πριν.

Η νέα συμφωνία δίνει στην Trafigura την επιλογή επέκτασης της χρονοναύλωσης για ένα έτος και στα δύο πλοία.

Η Top Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη, έχει 10 δεξαμενόπλοια στον στόλο της, τέσσερα από τα οποία είναι χρονοναυλωμένα στην Trafigura.

Διαβάστε ακόμα