Τροπολογία ρυθμίζει τα χρέη των Ναυπηγείων Σύρου στο ΙΚΑ

neorion_sirou_shipyard_

Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στο Ναυπηγείο της Σύρου να συνεχίσει να λειτουργεί και να πληρώνει τους εργαζομένους κατέθεσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με την προωθούμενη διάταξη «χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, έως την 30ή/6/2017, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, υπό την προϋπόθεση της μηνιαίας καταβολής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,70% των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 30ή/4/2014 μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, τα οποία κεφαλαιοποιούνται την ίδια ημερομηνία, καθώς και της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/5/2014 και εφεξής».

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα