Ζητείται πλοηγός στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας

Ανακοίνωση Πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας.

Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Π.Σ. Καβάλας έτους 2021

Διαβάστε ακόμα