Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών

kesen_apofasi_genikis_suneleusis_nautilia_

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών και ανέδειξε την κατάσταση που επικρατεί από την πολιτική του κεφαλαίου, σε βάρος των δικαιωμάτων των μηχανικών, των ναυτεργατών, των εργαζομένων.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών αναφέρει:

«Με την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών επανεμφανίστηκαν προβλήματα έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, που οδηγούν στη μη εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων, ενώ συνεχίζεται ο αφανισμός των ναυτοδιδασκάλων, που με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν είναι απαγορευτικές λόγω μισθολογικών και τυπικών προσόντων.

Η Γενική Συνέλευση καταδίκασε τις επιδιώξεις εφοπλιστών – κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκαν και σε δήλωση του Υπουργού ΥΝΑ ότι “εφόσον η ΣΣΕ δεν είναι σε ισχύ εφαρμόζεται η MLS (Διεθνής Σύμβαση Εργασίας)” καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την αποβολή των ναυτεργατών με συγκροτημένα δικαιώματα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την ένταση της “μαύρης” – ανασφάλιστης εργασίας και της ανεργίας, την υπονόμευση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας. Αυτές οι εξελίξεις θα επιδεινώσουν την τραγική οικονομική κατάσταση του ΝΑΤ σε βάρος των ναυτεργατών και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Η Διεύθυνση Σπουδών του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών επικαλείται το μειωμένο αριθμό εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα στην εμβόλιμη εξεταστική που έχει καθοριστεί από τις 11/2/2014 έως 14/2/2014, να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για επανεξέταση μόνο 2 μαθήματα. Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του ΥΝΑ για την επίλυση του προβλήματος της εμβόλιμης εξεταστικής που έχει ως συνέπεια να παρατείνεται ο χρόνος απόκτησης διπλωμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνάδελφοί μας, που κινδυνεύουν λόγω μη εκπλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 5 χρόνια να χάσουν τους κύκλους φοίτησης που έχουν πραγματοποιήσει.

Το ΥΝΑ συντηρεί και αναπαράγει την πολιτική της απαξίωσης της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζονται μέτρα για την ιδιωτικοποίησή της, με πρόσφατο παράδειγμα την Υπουργική Απόφαση 3628.27/01/13 για την ενοικίαση σε ιδιώτες των ENGINESIMULATOR των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ, Μηχανικών και Πλοιάρχων.

Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας του κτιρίου από την έλλειψη προσωπικού, με σοβαρούς κινδύνους σε βάρος της υγιεινής των μετεκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

Διεκδικούμε:

– Άμεση κάλυψη των αναγκών σε βιβλία, σημειώσεις, γραφική ύλη και χρησιμοποίησή τους και κατά τη διάρκεια των εμβόλιμων εξετάσεων. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των κύκλων.

– Άμεση καταβολή του επιδόματος Μετεκπαίδευσης του κύκλου Νοεμβρίου.

– Άμεση κάλυψη των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού.

– Κατάργηση της Δανειακής Σύμβασης, των Μνημονίων (ν.3845/2010, ν.3986/2011, ν.4093/12) του αντιασφαλιστικού νόμου 3863/2010, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577/92 για την άρση του Cabotage και του ν.2687/53 περί εγκριτικών πράξεων νηολόγησης στην ποντοπόρο ναυτιλία.

– Κατάργηση του νόμου 4150/2013 για την “Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ”, της Υπουργικής Απόφασης (3522.2/08/2013) “Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας”.

– Κατάργηση των Υπουργικών Αποφάσεων που αποβάλλουν 214 ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα από τα 6 υπό ελληνική σημαία πλοία που δρομολογούνται στη γραμμή Πάτρα – Ιταλία και της επέκτασής τους στην ακτοπλοΐα.

– Απόσυρση του προγράμματος “ΝΕΑΡΧΟΣ” για τους ανέργους, των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που καθορίζουν τις Κανονιστικές Πράξεις για τη λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).

– Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κεφαλαίων του ΝΑΤ.

– Έλεγχο των κονδυλίων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 ποσά που δόθηκαν και που δαπανήθηκαν.

– Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατάργηση των χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.

– Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ. Με πρώτο και κύριο να λειτουργήσει το ΝΙΕΝ ως πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών, ενταγμένο στον Οίκο Ναύτου και σε συνεργασία με τα άλλα Δημόσια Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

– Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση ενταγμένη στο Υπουργείο Παιδείας, ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα της στεριάς.

– Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.

– Κατάργηση των νόμων 3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.

– Να καταργηθεί η Υπουργική Απόφαση που αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά του δουλεμπορικού κυκλώματος από τις χώρες όπως Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία, Ινδία, Λιθουανία και άλλες.

– Κατάργηση των ωρομίσθιων καθηγητών, πρόσληψη καθηγητών και Ναυτοδιδασκάλων, με σταθερή μόνιμη σχέση εργασίας και αξιοκρατικά κριτήρια, μετεκπαίδευσή τους με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μετεκπαιδευομένων είναι κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού συστήματος.

– Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την καθαριότητα του κτιρίου του ΚΕΣΕΝ.

– Κατάργηση της λίστας αναμονής, άμεση φοίτηση όλων των συναδέλφων με τη δημιουργία νέων τμημάτων μέχρι 25 άτομα και η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των συναδέλφων από την ΑΝΥΕ όπως και η αιτιολόγηση με νομολογία τυχόν απόρριψης.

– Αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογίας, αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και κατάργηση των εξετάσεων.

– Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ και του συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευομένων.

– Αύξηση του επιδόματος Μετεκπαίδευσης στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος.

– Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

– Δωρεάν στέγαση των μετεκπαιδευόμενων από την επαρχία στην Εστία Ναυτικών και επίδομα στέγασης για όσους δεν μπορεί να καλύψει.

– Μειωμένα εισιτήρια μετακίνησης στο μόνιμο τόπο διαμονής των Μετεκπαιδευόμενων σε όλα τα μέσα μεταφοράς».

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε ακόμα