ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιτήσεις για εγγραφή στο ΚΕΣΕΝ

Κατεβάστε αιτήσεις για το ΚΕΣΕΝ, κλικάροντας τους τίτλους των αιτήσεων που σας ενδιαφέρουν.

Πλοίαρχοι:

• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα υποψήφιων για απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α΄Τάξης Ε.Ν.
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα υποψήφιων για απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Β΄Τάξης Ε.Ν.
• Εγγραφή στον νέο Γ΄Κύκλο Σπουδών υποψήφιων Πλοιάρχων Β΄Ταξης
• Εγγραφή στο Ειδικό Τμήμα Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας – Πληροφορικής
• Εγγραφή-Φοίτηση στο Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Επιβατηγών Οχηματαγωγών Πλοίων (RoRo)
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια Δεξαμενόπλοιων (Basic Tanker Safety)
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης σε Βοηθήματα Αυτοματοποιημένης Υποτύπωσης Radar (ARPA)
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια Δεξαμενόπλοιων (Advanced Chemical Tanker Safety)
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια Πετρελαιοφόρων (Advanced Oil Tanker Safety)
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης στον Προσομοιωτή Χειρισμών Γέφυρας (Bridge Manoeuvring Simulator)
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Εκπαίδευσης BRM
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Εκπαίδευσης ISPS CODE (SSO- CSO)
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Εκπαίδευσης ΗΑΖΜΑΤ
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Εκπαίδευσης σε θέματα Ιατρικής Μέριμνας (Μedical Care)

Μηχανικοί:

• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α΄Τάξης Ε.Ν.
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα υποψήφιων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β΄Τάξης Ε.Ν.
• Εγγραφή – Φοίτηση στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης στον Προσομοιωτή Μηχανοστασίου (Engine-Simulator)

Ναυτικά Φυλλάδια:

• Αίτηση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω απώλειας
• Αίτηση έκδοσης αντιγράφου Ν.Φ. λόγω συμπλήρωσης ή φθοράς
• Αίτηση έκδοσης ναυτικού φυλλαδίου
• Ανεπικύρωτες Ναυτολογήσεις – Απολύσεις στο Ναυτικό Φυλλάδιο (λόγω ελλείψεως Προξενικής ή Λιμενικής Αρχής)
• Δικαιολογητικά Έκδοσης (Κόκκινου) Ναυτικού Φυλλαδίου σύμφωνα με ΠΔ 2602001
• Δικαιολογητικά Έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου σύμφωνα με ΠΔ 791997
• Δικαιολογητικά Παραπομπής στην Υγειονομική Επιτροπή Απογραφόμενων Ναυτικών για την ανανέωση του Ναυτικού Φυλλαδίου
• Έκδοση Αντίγραφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω απώλειας
• Έκδοση Αντιγράφων Ναυτικών Φυλλαδίων
• Έκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (ΠΔ 79/1997)
• Έκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (ΠΔ 260/2001)
• Επαναπογραφή Ναυτικών Ν.25751998 (Α΄23) ή Ανανέωση Ναυτικών Φυλλαδίων
• Επικύρωση Ναυτολογήσεων- Απολύσεων σε Ν. Φ. Ναυτικών που υπηρέτησαν σε Επιβατηγά με Ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ
• Κατάθεση Ναυτικού Φυλλαδίου για Έκτιση Πειθαρχικής Ποινής
• Καταχώρηση στα Ναυτικά Φυλλάδια Πράξεων Ναυτολογήσεων- Απολύσεων που δεν καταχωρήθηκαν από τον Πλοίαρχο