Αναζητούνται τρόποι στήριξης της ναυτικής εκπαίδευσης

Του Μηνά Τσαμόπουλου

Απάντηση στην κοινοβουλευτική αναφορά βουλευτών του ΚΚΕ για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και για γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης.

Ο παρανομαστής είναι ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αναζητούνται τρόποι να στηριχθεί η ναυτική εκπαίδευση ιδιαίτερα αυτήν την εποχή που πολλοί νέοι στρέφονται στο ναυτικό επάγγελμα.

«Η ελληνική ναυτική εκπαίδευση αποτελεί μία σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα που συνδέεται ιστορικά με την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται έντονη μεταστροφή των νέων προς το ναυτικό επάγγελμα, ενώ παγκοσμίως είναι διαρκής η ανάγκη για περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους ναυτικούς.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προηγούμενο έτος μεγάλος αριθμός νέων στράφηκε προς τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποβλέποντας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση στην εμπορική μας ναυτιλία.

Είναι σαφές ότι η ορθή οργάνωση και διοίκηση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό την ταχεία προσαρμογή και ανταπόκρισή του στις διεθνείς προκλήσεις και εξελίξεις, αποτελούν προϋποθέσεις καθοριστικής σημασίας για τη σύνδεση της ναυτικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» επισημαίνει ο υπουργός και προσθέτει:

«Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ναυτικών και του εμπορικού μας στόλου με την παροχή ολικής, σταθερής και ομοιόμορφης ποιότητας επιλογών ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός από το σχεδιασμό που υλοποιεί για την αναβάθμιση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και την πλήρη εναρμόνισή της με τα νέα πρότυπα εκπαίδευσης που θέτει η αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση STCW 1978 (Standards of Training Certification and Watch Keeping), κατήρτισε προσχέδια των κανονιστικών πράξεων λειτουργίας ιδιωτικών Σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, κατ’ εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 3153/2003, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3450/2006).

Τα προσχέδια αυτά τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιολόγηση απόψεων και προτάσεων με γνώμονα τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχονται στη χώρα μας» και συμπληρώνει:

«Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας, οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στη ναυτική εκπαίδευση είναι περιορισμένοι. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προκειμένου το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της ναυτικής εκπαίδευσης να καλυφθεί από Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)».

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα