Κατάλογος

DIAMLEMOS SHIPPING CORP LIBERIA

Επικοινωνία

Τηλ1: 2104294424
Fax: 2104294888
Telex: 2132
Διεύθυνση: 4-6 FileIIinon Street
Ταχυδρομικός κωδικός: 18536
Πόλη: Piraeus
Χώρα: Greece