Διμερής συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ελλάδας – Μαρόκου

thalassies_metafores_Την 17/02/2016 πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά η Δεύτερη Τεχνική Συνάντηση Ελλάδας-Μαρόκου για τη Διαπραγμάτευση Διμερούς Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές με την παρουσία του Γ.Γ. ΥΝΑΝΠ καθ. κ. Ι. Θεοτοκά. Επικεφαλής της μαροκινής αντιπροσωπείας ήταν ο Διευθυντής Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Εξοπλισμού, Μεταφορών και Εφοδιασμού (Ministry of Equipment, Transport and Logistic) του Βασιλείου του Μαρόκου, ενώ συμμετείχε και εκπρόσωπος της Πρεσβείας του Μαρόκου στην Αθήνα. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Διευθυντής Κλάδου Ναυτιλίας ο Διευθυντής Ποντοπόρου Ναυτιλίας και στελέχη της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, καθώς και ο Διευθυντής της Β3 Διεύθυνσης επί Διμερών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης κ. Κακιούσης Κων/νος.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, καθ. Ιωάννης Θεοτοκάς, ο οποίος υπογράμμισε τη βαρύνουσα σημασία της επιτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων και της εμπέδωσης των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων δια της υπογραφής της διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας, η οποία θα παράσχει σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών.

Από πλευράς ΥΠΕΞ, ο Πρέσβης κ. Κακιούσης σε παρέμβασή του επεσήμανε την πολιτική προτεραιότητα που αποδίδεται στην προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της χώρας μας με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και ειδικά το Μαρόκο.

Κατά τη διάρκεια της εκτενούς τεχνικής συνάντησης , οι δυο αντιπροσωπείες διαβουλεύθηκαν επί του σχεδίου της Διμερούς Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και αντηλλάγησαν αναλυτικές απόψεις επί των επί μέρους διατάξεών του. Μεταξύ άλλων εξετάσθηκαν θέματα πρόσβασης των πλοίων των δύο χωρών στις θαλάσσιες μεταφορές (market access issues), εγκατάστασης ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο έδαφός τους (right for establishment), πρόσβασης των πλοίων τους στους λιμένες και τις λιμενικές υποδομές (access to ports), διευκόλυνσης της ναυτιλιακής κίνησης (facilitation of maritime traffic) και παροχής τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών επί ναυτιλιακών θεμάτων (technical co-operation in the maritime sector).

Με την ολοκλήρωση της Συνάντησης και δια της υπογραφής κοινών συμφωνηθέντων πρακτικών (Agreed Minutes), οι δυο πλευρές συμφώνησαν επί της αρχής, σε τεχνικό επίπεδο, επί του συνόλου των εκκρεμουσών διατάξεων του σχεδίου της Συμφωνίας. Επιπρόσθετα συμφώνησαν για την προώθηση των προβλεπομένων εσωτερικών διαδικασιών τους για την επίσημη υπογραφή της διμερούς Συμφωνίας.

Διαβάστε ακόμα