Επειδή δεν μπορούν να είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή…