Επιδημία Ιού Ζίκα – Πρόσθετα μέτρα για πρόληψη και έλεγχο του ιού σε Κίνα & Νότια Κορέα

ios_zikaΜέτρα των κινεζικών αρχών για την πρόληψη και τον έλεγχο του «ιού Ζίκα», κατά τον κατάπλου πλοίων τα οποία προέρχονται από περιοχές στις οποίες έχουν εκδηλωθεί κρούσματα του εν λόγου ιού.

Ειδικότερα, τα μέτρα που εφαρμόζονται από τον αρμόδιο εθνικό φορέα της Κίνας [Chinese Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau (CIQ)] από τις 02 Μαρτίου τ.ε. (και για περίοδο 12 μηνών) περιλαμβάνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Πλοία που είχαν προσεγγίσει περιοχές με τρέχουσα τοπική μετάδοση της λοίμωξης οφείλουν: (α) να έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα εξάλειψης των κουνουπιών και (β) να είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Εξάλειψης Κουνουπιών (Mosquito Eradication Certificate), το οποίο εκδίδεται απó τις αρχές των χωρών που έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Το εν λόγω Πιστοποιητικό και σύμφωνα με την υφιστάμενη ενημέρωση θα πρέπει να προσκομίζεται στα τοπικά παραρτήματα του Chinese Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau (CIQ).

2.Πληρώματα των πλοίων που είχαν επισκεφτεί περιοχές με τρέχουσα τοπική μετάδοση της λοίμωξης και που παρασιάζουν συμπτώματα εν λόγω ιού, οφείλουν να το δηλώνουν στην αρμόδια αρχή επιθεώρησης (CIQ) πριν την είσοδο/έξοδο τους στην/από την Κίνα και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της εν λόγω αρχής για την υποβολή τους σε ιατρικούς ελέγχους και επιδημιολογική διερεύνηση.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις αλληλασφαλιστικών οργανισμών προκύπτει ότι αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και από τις αρχές της Νότιας Κορέας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόσληψη του ιου Ζίκα που υιοθετήθηκαν προσφάτως από την εν λόγω χώρα, πλοία τα οποία είχαν προσεγγίσει περιοχές με τρέχουσα τοπική μετάδοση της λοίμωξης: (α) εντός 14 ημερών από τον κατάπλου τους σε λιμένες της Κορέας προβλέπεται να υποβάλουν στις Αρχές Πιστοποιητικό Αυτό-Απολύμανσης (Self- Disinfection Certificate), να υπόκεινται σε επιθεώρηση (on – board quarantine insoection) και να υποβάλλουν ερωτηματολόγιο υγιεινής (healyh questionnaire) συμπληρωμένο από το πλήρωμα/ τους επιβάτες, και (β) εντός 15 έωσ 30 ημερών από τον κατάπλου τους σε λιμένες της Κορέας προβλέπεται να υποβάλλουν Πιστοποιητικό σε έλεγχο (Ship Sanitation Control Inspection).

Διαβάστε ακόμα