Επίσκεψη Γ.Γ. Λιμένων και κλιμακίου στελεχών του ΥΝΑ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

limani_thessalonikis_Στις 13, 14 και 15 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής αποτελούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ), κ. Χρήστο Λαμπρίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας των Επιτροπών Αναδιαπραγμάτευσης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΘ Α.Ε. όπου εξετάστηκαν γενικότερα και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΘ Α.Ε. Σκοπό της επίσκεψης αποτέλεσε επίσης η πραγματοποίηση συναντήσεων συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με τους εμπλεκόμενους με τη λιμενική λειτουργία φορείς της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, το κλιμάκιο περιηγήθηκε τους χώρους του λιμένα και επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο. Ακολούθησαν συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα με τους συλλόγους και τα σωματεία των εργαζομένων στο λιμάνι, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη συνεδρίαση του οποίου παραβρέθηκαν και έλαβαν το λόγο εκπρόσωποι των εργαζομένων ενώ παραβρέθηκε στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου των Ναυτικών Πρακτόρων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Διευθυντές των Μουσείων που στεγάζονται σε χώρους στον πρώτο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Παπά και από στελέχη της, οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής για τη μελλοντική λειτουργία του λιμανιού, τη χωροθέτηση χρήσεων και για την εξαίρεση χώρων από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης. Τα θέματα των διαδικασιών που αφορούν στην παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΘ καθώς και του αναγκαίου επενδυτικού προγράμματος που πρέπει να υλοποιηθεί προκειμένου το λιμάνι να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος συζητήθηκαν σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης παρουσία προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων της πόλης.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, όπως επίσης με διάθεση εξεύρεσης βέλτιστων λύσεων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί η ουσιαστική παραγωγική αναβάθμιση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες, η διασφάλιση σταθερής εργασίας με πλήρη δικαιώματα για όσους εργάζονται σήμερα στο λιμάνι αλλά και για τους μελλοντικούς εργαζόμενους καθώς και η διατήρηση της ζωτικής σχέσης των ανθρώπων της πόλης με το λιμάνι με τη διασφάλιση της συνέχειας των χρήσεων αναψυχής και πολιτισμού σε χώρους του λιμανιού. Το Υπουργείο και οι Υπηρεσίες του εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να περιγραφούν οι τεχνικοί όροι που θα διασφαλίζουν την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων.

Τα συμπεράσματα των συναντήσεων θα αξιολογηθούν από το Υπουργείο και σύντομα θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες κατευθύνσεις, ώστε να διευθετηθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να διατυπωθούν οι τελικές προτάσεις στην κατεύθυνση της επίτευξης κοινής βάσης συμφωνίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και της ΟΛΘ Α.Ε.

Διαβάστε ακόμα