ΕΛ.Ι.Ν.Τ.: Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2016

institouto_nautikis_texnologias_Tην 22α και 23η Νοεμβρίου 2016 θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας με διοργανωτή το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.).Οι φετινές εκδηλώσεις προσλαμβάνουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συμπληρώνεται η πρώτη δεκαετία διοργάνωσης αυτής της πολύ επιτυχημένης σειράς ετήσιων συνεδρίων. Το καθιερωμένο πλέον διήμερο εκδηλώσεων του Νοεμβρίου που διοργανώνει το ΕΛΙΝΤ ξεχωρίζει για την επιστημονική του στάθμη και αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο για τη συζήτηση τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν την ελληνική ναυτιλία, από την καινοτομία μέχρι την πρακτική εφαρμογή.

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, το Συνέδριο αναμένεται να υποστηριχτεί θερμά από τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, συγκεντρώνοντας ειδικούς και ενδιαφερόμενους από τις Επιχειρήσεις, τον Ακαδημαϊκό χώρο και τον Κρατικό Τομέα.

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ναυτικοί τεχνολόγοι και οι επιχειρηματίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τη διεθνή ναυτιλιακή επιχείρηση μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της συνεργασίας. Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2016 θα είναι το βήμα για να προβληθούν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, στην προοπτική της ανάπτυξης της Ελληνικής ναυτιλίας και της οικονομίας κατ’ επέκταση.

Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας είναι δομημένη ως εξής:

– Τεχνολογικό Συνέδριο συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης
– Έκθεση Ναυτικής Τεχνολογίας
= Ετήσιο Δείπνο και Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2016

Θεματολογία Συνεδρίου

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου έχουν καθοριστεί για το τρέχον έτος ως εξής :

– Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίου
– Νέα και επερχόμενα πρότυπα και κανονισμοί
– Νέες μέθοδοι και τεχνολογίες για τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος
– Νέες τεχνολογίες κατασκευών και μετασκευών
– Συστήματα πρόωσης και βοηθητικός εξοπλισμός
– Τεχνολογίες για τη μείωση των καυσαερίων πλοίου – ανθρακικό αποτύπωμα
– Νέα καύσιμα και λιπαντικά πλοίου
– Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου
– Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό επιβατηγών πλοίων
– Διαχείριση πλοίου και στόλου
– Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων του ναυτιλιακού τομέα
– Τεχνολογικά προβλήματα και λύσεις για την Ελληνική Ακτοπλοΐα
– Σκάφη ειδικού σκοπού (ανεφοδιαστικά, ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, ερευνητικά)
– Συντήρηση, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση παραδοσιακών σκαφών
– Ενεργειακά υβριδικά συστήματα πλοίου
– Υποδομές ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων

Επιτροπές
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου είναι αρμόδιες για όλες τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 2016. Τα μέλη των Επιτροπών θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.

Προθεσμίες υποβολής εργασιών
Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την εργασία τους στο Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν για αξιολόγηση το χειρόγραφό τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται κατωτέρω:

– 21 Απριλίου 2016 : Υποβολή περίληψης
– 21 Μαΐου 2016 : Ενημέρωση περί αποδοχής της περίληψης
– 21 Ιουνίου 2016 : Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας
– 5 Σεπτεμβρίου 2016: Ενημέρωση περί αποδοχής της εργασίας και υπόδειξη αναγκαίων τροποποιήσεων
– 30 Σεπτεμβρίου 2016: Υποβολή τελικού κειμένου προς δημοσίευση

Στην πρώτη φάση, πρέπει να υποβληθεί μία περίληψη 300 έως 400 λέξεων (κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στην αρχή αυτής της ανακοίνωσης. Οι περιλήψεις αναμένεται να περιγράφουν πρωτότυπες εργασίες καλύπτοντας τις τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας. Οι έμπειροι επαγγελματίες που επιθυμούν να παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο την εξειδικευμένη γνώση τους καθώς επίσης και τις τεχνικές απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα ενδιαφέροντος, είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τις εργασίες τους. Όλα τα κείμενα θα περάσουν από επίσημη διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους αξιολογητές από την Επιστημονική Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά για την παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και για τη δημοσίευση στα πρακτικά του. Τα πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας δημοσιεύονται στη Βίβλο, μια καλαίσθητη έκδοση που αντανακλά το επίπεδο της ναυτιλιακής έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά το τρέχον έτος.

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Πρόκειται για μια τρίωρη συζήτηση στα πλαίσια του συνεδρίου, με θέμα που επιλέγεται από τις προτεραιότητες της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης είναι το κεντρικό γεγονός της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας. Είναι ευπρόσδεκτες προτάσεις για τη φετινή θεματική καθώς και η συμβολή στη διοργάνωση εκ μέρους αναγνωρισμένων ειδικών του χώρου.

Έκθεση
Παράλληλα με το Συνέδριο διοργανώνεται Έκθεση Εξοπλισμού Ναυτικής Τεχνολογίας στοχεύοντας στην προβολή των ικανοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογικών λύσεων στο ναυτιλιακό τομέα. Αυτή η έκθεση οργανώθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας το 2008 και έχει τύχει αυξανόμενου ενδιαφέροντος από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Θεωρείται εκδήλωση εξίσου υψηλής σημασίας με το Συνέδριο. Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκθεση μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Ετήσιο Δείπνο και Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2016
Το επίσημο Ετήσιο Δείπνο του Ινστιτούτου θα πραγματοποιηθεί την 23η Νοεμβρίου 2016 μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια του δείπνου θα απονεμηθεί το Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2016, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας. Το Βραβείο απονέμεται σε πρόσωπο ή οργανισμό διακεκριμένο στο χώρο της ναυτικής τεχνολογίας, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στον τομέα.

Επίλογος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας προσκαλεί ένθερμα τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις πτυχές της ναυτικής τεχνολογίας και συμβουλευτικής και στην τεχνική διεύθυνση ναυτιλιακών εταιρειών, τους διευθυντές και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και φυσικά τους επιχειρηματίες και τους ακαδημαϊκούς, να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης της Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2016.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στη φετινή διοργάνωση, στο διαδίκτυο: www.elint.org.gr και από τη Γραμματεία ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Αναμένοντας την υποβολή εργασιών για παρουσίαση και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έκθεση ναυτικής τεχνολογίας.

Διαβάστε ακόμα