Γνωμοδότηση του συμβουλίου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που πραγματοποιήθηκε την 11-12-2014