Η σταδιοδρομία στη θάλασσα δεν είναι επάγγελμα ευκαιρίας

Η ναυτιλία, η Ελληνική παγκόσμια πρωτιά επί δεκαετίες, είναι ένα επίτευγμα (και όχι θαύμα όπως λένε κάποιοι) της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των Ελλήνων πλοιοκτητών, πλοιάρχων, μηχανικών και λοιπών ναυτικών κάθε ειδικότητας και κάθε βαθμού και ως εκ τούτου, έγινε ο υπ’αριθμόν ένα αιμοδότης της εθνικής μας οικονομίας με πολύτιμο συνάλλαγμα. Αυτό έκανε τους εργαζόμενους στα πλοία να είναι υπερήφανοι και αν κάποιοι άναυτοι το αγνοούν, ας το μάθουν. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ.

Μετά από σωστή δουλειά της Ελληνικής ναυτιλιακής και ναυτικής κοινότητας, η Ελληνική σημαία έχει καταταγεί επί σειρά ετών στον Λευκό Κατάλογο/White List, για τις επιθεωρήσεις των πλοίων από το Port State Control, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων (Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) www.parismou.org και στην κατηγορία Qualship 21 (Quality shipping for the 21set century) της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α. homeport.uscg.mil (Port State Control>Foreign Vessel Safety>Qualship 21 Initiative).

Με αντίξοες συνθήκες, μακριά από τις οικογένειές τους οι επαγγελματίες παντός καιρού, δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά στα πέλαγα και στους ωκεανούς όλου του κόσμου, με εικοσάμετρα κύματα και ανέμους που η κλίμακα Beaufort είναι πολύ μικρή για να τους μετρήσει. Επί πλέον δε, το δυνατό μπότζι, καθιστά τη δουλειά τους πιο δύσκολη στα καταστρώματα, στα αμπάρια, στο μηχανοστάσιο, στην γέφυρα, στην κουζίνα, στις τραπεζαρίες και σε όλα τα διαμερίσματα.

Οι επιθεωρήσεις (π.χ., Draft Survey, Cargo Holds, NCB, USDA, SOLAS, ISM, ISPS, MARPOL, Class, Flag State, Port State Control, USCG, P & I Club, κλπ.), από την πρώτη στιγμή που το πλοίο δένει στο λιμάνι, περνούν με επιτυχία η μία μετά την άλλη. Η φόρτωση ή εκφόρτωση, η συντήρηση, οι επισκευές, ο ερματισμός ή αφερματισμός, η παραλαβή καυσίμων, λιπαντικών, τροφίμων, υλικών καταστρώματος, μηχανοστασίου, ενδιαίτησης, ποσίμου νερού και οι λοιπές υποχρεώσεις τελειώνουν κανονικά, μέχρι την ώρα που θα αρχίσει η προετοιμασία απόπλου, χωρίς έξοδο στη στεριά έστω για ένα καφέ.

Δύσκολη η ζωή στο ταξίδι, δύσκολη και στο λιμάνι, αλλά το ότι πέτυχε ο στόχος της αποστολής, είναι η ικανοποίηση που δίνει δύναμη για τη συνέχεια.

Η σταδιοδρομία στη θάλασσα δεν είναι επάγγελμα ευκαιρίας και η κληρονομιά είναι βαριά για αυτούς που θα παραλάβουν τη σκυτάλη, οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλλουν, ώστε να διατηρηθούν, η παγκόσμια πρωτιά, η θέση στον Λευκό Κατάλογο/White List και στην κατηγορία Qualship 21 και τα κριτήρια Low Risk Ship parismou.org για τα πλοία της μεγάλης ναυτιλίας των Ελλήνων !

Capt. Ν. Πλακάς


Διαβάστε ακόμα