Και δεύτερη ακύρωση ναύλωσης για την DryShips

Vega_Inruda
Η Petrobras ακύρωσε την τετραετή ναύλωση του πλοίου περισυλλογής πετρελαίου (OSRV) της DryShips, Vega Inruda, η οποία είναι η δεύτερη καταγγελία σύμβασης που ο πλοιοκτήτης έχει λάβει από την Βραζιλιανή κρατική εταιρεία πετρελαίου σε διάστημα δύο μηνών.

Η ναύλωση του Vega Inruda επρόκειτο να λήξει στις 30 Αυγούστου του 2017, αλλά η καταγγελία έγινε στις 8 Απριλίου, ανακοίνωσε η DryShips του εφοπλιστή Γ. Οικονόμου προχθές. Το ναυλοσύμφωνο έδινε τη δυνατότητα για μια προαιρετική περίοδο τετραετής παράτασης, η οποία δεν ασκήθηκε.

“Αυτή τη λήξη αντιπροσωπεύει μια απώλεια σε λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συμβάσεις που είχαν υπογραφεί ύψους περίπου 2,9 εκατ. δολαρίων για το υπόλοιπο του 2016” η εισηγμένη στο Nasdaq πλοιοκτήτρια εταιρεία σχολίασε.

Το πλοίο ήταν ένα από τις έξι πλοία OSV αξίας 120 εκατ δολαρίων που απέκτησε τον Οκτώβριο η DryShips από τη Nautilus Offshore Services. Τότε και τα έξι πλοία είχαν ναυλωθεί στην Petrobras μέχρι το 2017, μαζί με την επιλογή για μια παράταση τετραετούς περιόδου. Σήμερα, συνεχίζουν να ισχύουν οι συμβάσεις για μόλις τέσσερα πλοία.

Πρόκειται για τη δεύτερη μακροχρόνια σύμβαση ναύλωσης που χάνει η Dryships αυτή τη χρονιά, καθώς τον Φεβρουάριο, η Petrobras ακύρωσε την συμφωνία τετραετούς ναύλωσης του PSV πλοίου Vega Crusader, το οποίο σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη θα επιφέρει μια απώλεια ύψους 2,2 εκατ. δολαρίων σε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) από συμβάσεις που είχαν υπογραφεί. Το PSV απέφερε 21.950 δολάρια ανά ημέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Nautilus τον Οκτώβριο.

Η ναύλωση του Vega Crusader επρόκειτο να λήξει στις 8 Ιανουαρίου του 2017, αλλά η πρόωρη λήξη της τέθηκε σε ισχύ στις 6 Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Η Petrobras έχει εκμεταλλευθεί ένα νομικό κενό για να απαλλαχθεί από τις συμβάσεις της με τα πλοία που ανήκουν σε ξένες εταιρείες. Στη Βραζιλία, τα πλοία πρέπει να διαθέτουν δυο πιστοποιητικά (Certification of Charter Authorisation-CAA και Registration Certificate of Temporary Foreign Vessels- AIT) που ανανεώνονται κάθε χρόνο, προκειμένου να επιχειρούν σε ύδατα της Βραζιλίας υπό ξένη σημαία.

Σύμφωνα με το νόμο της Βραζιλίας, όταν ένα πλοίο με ξένη σημαία έρχεται να ανανεώσει τα πιστοποιητικά CAA και AIT η ανανέωση μπορεί να «μπλοκαριστεί» από ένα αδρανές πλοίο με σημαία Βραζιλίας που είναι κατασκευασμένο με τις ίδιες προδιαγραφές, που μπορεί να αντικαταστήσει την απασχόληση των ξένων πλοίων .

Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Petrobras εκμεταλλεύθηκε αυτή τη νομική παράμετρο για να τερματίσει πρόωρα την χρονοναύλωση δύο πλοίων εφοδιασμού ανοικτής θαλάσσης που ανήκουν στην Νορβηγική World Wide Supply, καθώς και για τρία PSVs που ανήκουν στην Ultrapetrol.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα η DryShips πούλησε το ποσοστό της στην εταιρία εξόρυξης πετρελαίου Ocean Rig καθώς και τα τρία τελευταία capesize bulkers που είχε. Eκτός από τα OSV, η Dryships διαθέτει στον στόλο της και 20 panamax bulkers.

Διαβάστε ακόμα