Καθεστώς παραβιάσεων ασφάλειας στην Ακτοπλοϊκή–Πορθμειακή γραμμή Κυλλήνης–Κεφαλονιάς–Ζακύνθου–Πόρου

kefalonian_lines_Για μια ακόμα φορά η ΠΕΝΕΝ επανέρχεται για να επισημάνει τα προβλήματα της Ακτοπλοϊκής γραμμής Κυλλήνης – Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Πόρου όπου μετά από σωρεία καταγγελιών μας αυτά παραμένουν άλυτα θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας.

Παραβιάζεται η ΣΣΕ σε ότι αφορά τις νόμιμες και προβλεπόμενες αποδοχές όπου η ναυτιλιακή εταιρεία KEFALONIAN LINES στα πλοία «ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1», «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» επιβάλει μισθούς χαμηλότερους από την ΣΣΕ.

Η Ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΜΕΖ στο πλοίο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ» δεν έχει καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές που ξεπερνούν τους 4 μήνες.

H Ναυτιλιακή εταιρεία LEVANTE FERRIES εφαρμόζει εικονικά 3 ώρες ανάπαυσης στο πλήρωμα για να παρουσιάζονται τα ωράρια όπως προβλέπονται από την ναυτική νομοθεσία χωρίς να λειτουργεί το μαγειρείο για την τροφοδοσία του πληρώματος όπου εικονικά έχει ναυτολογηθεί Μάγειρας.

Στην εν λόγω Ακτοπλοϊκή – Πορθμειακή γραμμή παραβιάζεται η Δ.Σ 180 στις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών που ξεπερνούν και τις 95 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως.

Στις συνεχείς έγγραφες καταγγελίες μας και σε αντίστοιχες προφορικές στην Λιμενική αρχή Κυλλήνης ουδέποτε έχετε ελέγξει ή απαντήσει συναινώντας με αυτόν τον τρόπο στο καθεστώς αυτό των σοβαρών παραβιάσεων που έχουν επιβάλει οι Ναυτιλιακές εταιρίες.

Θεωρούμε ανεπίτρεπτη την αδράνεια των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και απαιτούμε ουσιαστικούς ελέγχους για την ορθή τήρηση της νομοθεσίας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των επιβαινόντων και του πληρώματος.

Με εντολή Διοίκησης

                                             Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
                                      Νταλακογεώργος Αντ.                                       Κροκίδης Νικόλαος

Διαβάστε ακόμα