Κρουαζιέρα: Αύξηση εσόδων και επιβατών το 2015

cruise-ship-at-piraeus-portH Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία, για το 2015 συλλέχθηκαν από 16 ελληνικούς λιμένες λεπτομερή στοιχεία, τα οποία κάλυψαν το 85,4% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο καταγράφηκαν 4.375 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2014: 3.858 αφίξεις), με 5.118 χιλ. εξόδους επιβατών έναντι 4.918 χιλ. εξόδων επιβατών το 2014. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η κατανομή των ταξιδιωτών ανά εθνικότητα για τα στοιχεία που προέρχονται από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 90,5% των επισκεπτών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2,0 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, όσες περίπου και το 2014.

Το 2015 οι συνολικές εισπράξεις από ταξιδιώτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 10,2% σε σύγκριση με το 2014 και ανήλθαν στα 504 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 57 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονταν στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούσαν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 447 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Πειραιά, με συμμετοχή 43,6% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι της Σαντορίνης με 13,3% και 9,6% των εισπράξεων αντίστοιχα. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 87,8% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 83,4% των συνολικών αφίξεων επιβατών.

Οι συνολικοί επισκέπτες κρουαζιέρας για την επισκοπούμενη περίοδο εκτιμώνται σε 2.633 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,9% σε σχέση με το 2014, ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις που πραγματοποίησαν αυτοί οι επισκέπτες εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν στις 4.009 χιλ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από κρουαζιέρα.

Διαβάστε ακόμα